Om oss

Vi har vært her en stund

Vår historie

1970 Broen Armatur Norge AS etableres

 

1971 Første leverandør i tillegg til Broen var J+R Gunzenhauser med blandeventilen JRGUMAT

 

1978 Firmaet Armaturjonsson AS stiftes (AJN), med fokus på industriventiler

 

1986 Broen Armatur Norge AS selges til Armaturjonsson AS

 

1989 De to selskapene fusjoneres til Armaturjonsson AS, med 10 ansatte og en omsetning på 25,9 mill.

 

1992 Sanipex rør-i-rør-system lanseres på det norske markedet 7. juni 1992

 

1995 Armaturjonsson Norge feirer sitt 25-års jubileum. Samme år blir firmaet sertifisert i.h.t. ISO 9001.

 

2000 Armaturjonsson Norge feirer sitt 30-års jubileum.

 

2002 Armaturjonsson AS mottar prisen for beste stand under VVS-dagene i det nyåpnede messesenteret på Lillestøm.

 

2003 Industriavdelingen skilles ut som eget selskap i Sverige og Norge 1. januar 2003. Det nye selskapet heter Armatec og består av 12 medarbeidere. Armaturjonsson blir et rent VVS-selskap.

 

2004 Vårt fjerde rørsystem, Arjonfloor vannbåren gulvvarme, blir lansert under VVS-dagene i oktober.
I november etableres vårt datterselskap i Sverige: Armaturjonsson VVS-System AB

 

2005 Samarbeidet med Broen A/S avvikles. Deler av produktene erstattes.

 

2006 Lanserer rørsystem for snøsmelting av idrettsanlegg, parkeringsplasser, fortau- og trappevarme; Arjonmelt

 

2008 Avvikler samarbeidet med danske NiTo A/S.
Driften i vårt datterselskap i Sverige legges inn under det nye søsterselskapet Retherm Armaturjonsson AB.

 

2010 Lanserer rørsystem nr. 6 og 7; henholdsvis til bruk innen sprinkling og kjøling, hhv. red pipe og blue pipe. Vi feiret også vårt 40-års jubileum i 2010.

 

2012 Flytter til nye lokaler på Berghagan i Ski kommune.

 

2014 Avvikler samarbeidet med Delabie.

 

2016 Etablerte Spirotech som nytt agentur.

 

2017 Overtar Enira Vest AS.

 

2020 Armaturjonsson fyller 50 år.