Om oss

Kvalitet- og miljøpolitikk

Kvalitet

Det er vårt hovedmål å være kvalitetsledende leverandør i vår bransje. Vi opererer etter retningslinjer som er satt sammen i disse to standardene:

• NS EN ISO 9001:2015 Kvalitetsstyringssystem
• NS EN ISO 14001:2015 Miljøstyringssystem

Våre kunder, ansatte og eiere skal være tilfreds med vår organisasjon. Hovedmålsettningene våre er:

 

  • Produkter vi leverer og tjenester vi yter skal oppfylle kundenes forventninger.
  • Produkter skal oppfylle gjeldende offentlige krav, selv når disse ikke spesifiseres av kunden.
  • Våre ansatte skal arbeide under trygge og trivelige forhold.
  • Vi skal velge produkter som er minst mulig miljøbelastende.
  • Vår virksomhet skal være lønnsom.

 

Via revisjoner, ledelsens gjennomgang, kontakt med kundene og analyser, skal vi søke etter muligheter for kontinuerlig forbedringer. Armaturjonsson AS oppfyller regler og retningslinjer pålagt av norsk myndighet.

 

Miljøtiltak

Armaturjonsson, som i en årrekke har være sertifisert i.h.t. miljøstandarden ISO14001 har hele tiden fokus på emner som kan bistå vår klode med å beholde mangfold og bærekraftighet. Vi vil bl.a. for fremtiden kun benytte helelektriske eller hybridbiler som våre firmabiler, etter hvert som dagens bilpark skiftes ut. Vi har også valgt å spare våre pensjonsmidler i Storebrands «Gode penger». Dette innebærer at vi kun bidrar til bærekraftige investeringer, som kun har positive økologiske fotavtrykk.

 

Trimmer logistikken:
Vår logistikk er preget av miljø; vi trimmer paller og esker, unngår tomme pappesker, mye luft og halvfulle-paller. Vi har forbud mot tomgangskjøring på biler som losser og laster! Vi har investert i eget anlegg for elbiler på Langhus, slik at det blir enklere for ansatte og besøkende å lade elbilen. 

 

Armaturjonsson sender ikke ødelagte verktøy til Sveits for reparasjon, men vi reparerer det selv på Langhus, for å spare miljøet for transport.

 

Mindre papir (miljøtiltak)
De siste to årene har vi halvert papirbruken internt gjennom sterkt fokus på digitale løsninger. Vi bruker dessuten bergvarme til oppvarming av egne lokaler på Langhus. I tillegg selger vi produkter på markedet som bidrar til miljøbesparing.

 

Mikroplast
Den brutale realiteten er at det hver dag skylles 22 000 tonn plast ut i verdenshavene, plasten slites til mindre partikler og havner i magen til fisk og andre organismer i havet. Til slutt ender plasten opp i menneskekroppen. Fortsetter vi med denne plastforurensningen av våre hav så vil det i 2050 være mer plast enn fisk i havet.

 

Vi ønsker selvfølgelig å gjøre vårt beste for å unngå at det blir slik. Flere av våre produkter er produsert i plast, og det er derfor viktig at vi sorterer plasten og gjenvinner dette for å spare miljøet. Dette gjøres også hos våre leverandører.

 

Skaper arbeidsplasser
Armaturjonsson har lagt noe av produksjonen til attføringsselskap i Oslo-området. Dette skaper mange arbeidsplasser til personer med utviklingshemming eller personer som av ulike grunner har slitt med å komme seg ut i jobb. Siden produksjonen i stor grad består av å sortere og pakke små deler, er oppdragene fra Armaturjonsson en jobb de gledes over å få i hus. Dette er noe de har gjort mange ganger, dette KAN de!