Om oss

Kvalitet- og miljøpolitikk

Kvalitet

Det er vårt hovedmål å være kvalitetsledende leverandør i vår bransje. Vi opererer etter retningslinjer som er satt sammen i disse to standardene: • NS EN ISO 9001:2015 Kvalitetsstyringssystem • NS EN ISO 14001:2015 Miljøstyringssystem

Våre kunder, ansatte og eiere skal være tilfreds med vår organisasjon. Hovedmålsettningene våre er:

 

  • Produkter vi leverer og tjenester vi yter skal oppfylle kundenes forventninger.
  • Produkter skal oppfylle gjeldende offentlige krav, selv når disse ikke spesifiseres av kunden.
  • Våre ansatte skal arbeide under trygge og trivelige forhold.
  • Vi skal velge produkter som er minst mulig miljøbelastende.
  • Vår virksomhet skal være lønnsom.

 

Via revisjoner, ledelsens gjennomgang, kontakt med kundene og analyser, skal vi søke etter muligheter for kontinuerlig forbedringer. Armaturjonsson AS oppfyller regler og retningslinjer pålagt av norsk myndighet.