Om oss

Tegnekontoret

Tegnekontoret

Uttegning av leggetegninger for Arjonfloor® og Arjonmelt®, er en tjeneste som utføres kostnadsfritt for brukere av systemet.

Tegnekontoret tilbyr uttegning av leggetegninger for Arjonfloor® vannbåren gulvvarme /Arjonmelt® vannbåren gatevarme. Uttegning gjøres i prosjekter der utstyret er bestilt hos grossist og skal benyttes. Dette betyr at det ikke vil tegnes ut tegninger på prosjekter i tidlig fase/tilbudsfase. For at produksjon av tegninger skal kunne gjennomføres så effektivt som mulig, er det helt avgjørende at det foreligger så korrekt underlag som mulig før vi starter produksjon av tegninger.

For å få til dette må det fylles ut et skjema for uttegning av gulvvarme. Dette er et enkelt elektronisk skjema som er raskere å fylle inn, enn å skrive all informasjon i en e-post. 

  • Første versjon av leggetegninger basert på DWG filer er gratis, ved bruk av våre produkter. Dette må dokumenteres ved å oppgi bestillingsnummer/ordrenummer fra grossist. NB! Utarbeidelse av tegninger basert på annet underlag som f.eks. håndtegninger, PDF-filer m.m. faktureres etter medgått tid, med gjeldene timerate kr. 850,- eks. mva.
  • Endringer/revisjon av tegning, som skyldes endrede forutsetninger i prosjektet, manglende innsendt informasjon m.m. vil faktureres etter medgått tid, med gjeldene timerate kr. 850,- eks. mva.
  • Utarbeidelse av "Som bygget" faktureres etter medgått tid med gjeldene timerate kr. 850,-.

E-post adresse for innsending av underlag for uttegning er: tegning@armaturjonsson.no.

Fra mottak av komplett prosjektinformasjon har vi en leveringstid på 10-14 arbeidsdager. Uttegning av leggetegninger er en tjeneste som utføres vederlagsfritt for brukere av våre produkter, uttegning gjøres i prosjekter der utstyret er bestilt hos grossist og skal benyttes. Dette betyr at det ikke vil tegnes ut tegninger på prosjekter i tidligfase/tilbudsfase, da dette vil gi unødig ventetid for de prosjekter som er bestilt og skal utføres.  

Armaturjonsson AS er ikke ansvarlig prosjekterende (PRO) og vår uttegning må kun betraktes som veiledende. Tegningen må derfor kontrolleres før utførelse. Armaturjonsson AS kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle tvister som måtte oppstå som følge av løsninger lagt til grunn i uttegningen.