Tegnetjenester

Tegnetjenester

Uttegning av leggetegninger, for våre vannbårne systemer Arjonfloor® og Arjonmelt®, er en tjeneste som utføres kostnadsfritt for brukere av systemet og der vårt utstyr blir installert.

Tegnetjenester
Uttegning av leggetegninger for våre vannbårne systemer Arjonfloor® og Arjonmelt® er en tjeneste som utføres kostnadsfritt for brukere av våre systemer og der vårt utstyr blir installert.

Merk følgende:

  • Første versjon av leggetegninger som er basert på tilsendte DWG filer er gratis ved bruk av våre produkter.

  • Utarbeidelse av tegninger basert på annet underlag som f.eks håndtegninger, skannede PDF-filer, m.m. vil bli fakturert etter medgått tid.

  • Endringer/revisjoner av tegninger som skyldes endrede forutsetninger eller manglende innsendt informasjon, m.m, vil bli fakturert etter medgått tid.

  • Utarbeidelse av tegninger "Som bygget" faktureres etter medgått tid.

  • Gjeldene timesats for oppdragene over er: Kr. 850,- + mva

Vi ønsker å få tilsendt underlagstegninger, ferdig utfylt registreringsskjema, samt annen relevant informasjon i en samlet E-post.

E-post for innsending av underlag for uttegning er: tegning@armaturjonsson.no.

Last ned registreringsskjema for Arjonfloor® her: prosjektinformasjon
 

Fra mottak av komplett prosjektinformasjon har vi en leveringstid på 10 til 14 arbeidsdager.