Om oss

Sertifiseringer og samarbeid

ISO 9001 & 14001

Sertifiseringer og samarbeid

Kvalitet
Armaturjonsson er kjent for produkter og løsninger av god kvalitet. De fleste av våre leverandører har vi samarbeidet med gjennom mange år, og utviklet gode stabile relasjoner. Som et av de ledende selskaper i Norge med produkter og systemer for distribusjon av all type vann, varme og kjøling innendørs i boliger og yrkesbygg, vet vi hva som kreves. Vi har etablert et kvalitetsledelsessystem og er sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9001:2015 som bekrefter kontinuerlig forbedring i alle ledd av vår operasjon.

 

Miljø
Alle i Armaturjonsson tar miljøet på alvor. Vi er en leverandør som viser et tydelig initiativ til å løse miljøutfordringene globalt med våre innovative løsninger for vannforbruk, vannskadesikkerhet, styringssystemer og produkter på vannbåren varme. Vi tar ansvar for miljøet og er sertifisert i henhold til NS-EN ISO 14001:2015.

 

Grønnpunkt-sertifisering
En av Grønt Punkt Norges hovedoppgaver er å sørge for at hele næringslivet deltar i finansieringen av de ulike innsamlingsordningene. Noe av hensikten med å etablere selskapet har vært å sikre at vederlagsbetalerne, uavhengig av hvor mange materialslag de benytter, kun skal ha ett selskap å måtte forholde seg til.

 

Grønt Punkt er også norsk lisensinnehaver for det internasjonale miljømerket Grønt Punkt.

 

Myndighetene stiller krav til at alle bedrifter må ta sin del av miljøansvaret. Vi har derfor som bedrift et ansvar for både produkt og emballasje. Gjennom medlemskapet i Grønt Punkt Norge tar Armaturjonsson ansvar for alle emballasjetyper gjennom retursystemer godkjent av Miljødirektoratet.


I tillegg fremmer vi bruken av miljøvennlig vannbåren varme, og vi er leverandør av vannsparingsprodukter. Tappevannsystemet vårt tilbyr mindre dimensjoner enn konkurrentene, og dermed mindre bruk av materialer.

 

Breeam-NOR Outstanding
Vi leverer produkter som tilfredsstiller miljøklassifiseringen BREEAM-NOR Outstanding, noe som stadig flere byggherrer setter som krav fra sine leverandører.

 

BREEAM-NOR er den norske tilpasningen av BREEAM og bransjens eget verktøy for å måle miljøprestasjon utviklet av Norwegian Green Building Council (NGBC) i tett samarbeid med bygg- og eiendomsnæringen i Norge. Formålet er å motivere til bærekraftig design og bygging gjennom hele byggeprosjektet, fra tidlig fase til overlevert bygg. BREEAM-NOR har vist seg å være et effektivt verktøy for å samordne de ulike aktørene i et byggeprosjekt og integrere bærekraftig tenkning i alle ledd.