Aktuelt

Produktkatalogen 2019

Aktuelt

Produktkatalogen for 2019 er her!

Les mer

Dette sikrer deg god bunnlinje

Medeier og avd.leder i Asbjørn Nordsveen AS mener kvalitet, tilgjengelighet og god bistand «spiser pris til frokost».

Les mer
Sanipex rør-i-rør og fordelerskap

Vannskadesikre løsninger

Kuplingsteknikk, Legionella og automatiske vannstoppere

Når det monteres nye kjøkken og bad i dag er det viktig å følge de tekniske kravene som stilles til byggverk (TEK17), om utskiftbarhet og lekkasjesikkerhet for monterte sanitæranlegg. Velger man smarte løsninger vil det være både tids- og pengebesparende over tid!

Les mer
Bildet viser et Hycleen automasjonssystem.

Hygiene i vannsystemer

God vannhygiene er viktig, og bakteriell vekst i rørsystem kan få store konsekvenser. Legionellabakterien er en av bakteriene som kan vokse i rørsystem, og gi sykdom hos mennesker, som i verste fall kan føre til dødsfall.

Les mer

Nye støtteordninger fra Enova

Nye støtterordninger fra Enova til nye boliger og fritidsboliger.

Les mer
Bærekraftige løsninger

Bærekraftige løsninger - ISO14001, svanemerke, EPD, økologiske fotavtrykk

Ernströmgruppens mange selskaper har en ambisjon om å overføre sunn drift til neste generasjon. Derfor står vårt miljøansvar høyt på dagsordenen. Hvert selskap innenfor Ernströmgruppen har som oppgave å sikre at den mulige negative miljøpåvirkningen minimeres. Samtidig, gjennom vår kompetanse og vårt sortiment, har vi mulighet til å hjelpe våre kunder i sitt miljøarbeid, og dermed bidra til at Norge oppfyller sine forpliktelser overfor Parisavtalen

Les mer