Hycleen Atomation System

Hycleen Automation System
Hycleen Automation System

Hycleen Atomation System

Referanseprosjekter

Når drikkevann eller dusjvann er stilt inn på feil temperatur og ikke sirkulerer godt nok i rørsystemet, så øker bakteriekonsentrasjonen hurtig. Hycleen Automation System (HAS), ble utviklet for å unngå nettopp dette, og sikrer vannkvaliteten i sykehus, omsorgsboliger, skoler og lignende.

Referanse: Erlabrunn i Tyskland

 

Thorn Fredrik HemsenThorn Fredrik Hemsen, teknisk sjef hos Armaturjonsson AS, kjenner veldig godt til farene med bakterievekst: "spesielt eldre mennesker eller mennesker med nedsatt immunforsvar kan lettere bli smittet av legionella og utvikle sykdom som f.eks. alvorlig lungebetennelse." Eiere eller driftsledere av eiendommer i land med spesielt strengt regelverk, f.eks. Tyskland, Østerrike eller Sveits, har derfor i økende grad forespurt løsninger som sikrer en perfekt distribusjon av drikkevann, forteller Hemsen.

 

Opp til 15% mindre energi
GF svarte på dette ønsket og utviklet Hycleen Automation System - verdens første løsningen i sitt slag. Basert på et firestegskonsept, sørger systemet for bakteriefritt drikkevann for alt fra eneboliger til omsorgsboliger, skoler og sykehus. Ved å la vannet sirkulere oppnås det en permanent hydraulisk balanse i alle rør, og systemet sørger for en konstant temperatur over 55 ⁰C, og dermed et tilnærmet sterilt miljø. Dette hindrer formering av legionellabakterien, siden den formerer seg best i temperaturer mellom 25 ⁰C og 50 ⁰C. Hycleen Automation System tillater bare det aller nødvendigste varmtvannet å sirkulere, og dermed oppnår man minimalt tap av varme og energi som kreves for å varme vannet på nytt.

 

Tysk sykehus var den første kunden
Erlabrunn sykehus, 130 km sør for Leipzig, er den første kunden som installerte Hycleen Automation System. Ni spesialklinikker med ca. 320 senger, et medisinsk senter og et pasienthotell utgjør de permanente byggene som opprinnelig var et gruvehospital.

 

Rørsystemet for drikkevannet er i utgangspunktet fem forskjellige systemer, med stor spredning, som beveger seg rundt i alle deres bygg. "Vårt tidligere system sirkulerte med høye temperaturer og høyt trykk", forklarer Gregor Günther, teknisk sjef på Erlabrunn sykehus. "Derfor så vi etter et sirkulerende system med automatiske justeringsmuligheter for å oppnå de beste hygieniske forholdene og unngå formering av bakterier over tid", forteller han videre. Sykehusledelsen valgte også Hycleen Automation System for å tilfredsstille kontrollkravene fra myndighetene, og for å kunne dokumentere at kravene fra helsemyndigheten ble fulgt. Takket være den nye løsningen kan nå Günther raskt og enkelt hente ut informasjon fra systemet som konstant måler kvaliteten på drikkevannet.

 

Ideelt for eksisterende bygg
Med sine lokalt installerte komponenter, er Hycleen Automation System spesielt tilpasset eksisterende bygg. "På grunn av alle de forskjellige pumpene, rørtypene og rørstrekkene, var Erlabrunn sykehus den perfekte utfordringen for å implementere systemet", forteller Hemsen. Og utfordringen ble håndtert med stor suksess. Etter at alle 72 ventiler var installert, sammenkoblet med to masterenheter og en kontrollenhet, og automatisk innjustert, fungerte systemet prikkfritt. Justeringer ble gjort basert på målte data fra ventilene. Som en konsekvens av denne installasjonen ble alle uregelmessigheter som måtte inntreffe, som f.eks. for lav temperatur eller defekte ventiler eller sensorer, nå meldt ifra direkte til driftspersonellets PC via bygningsautomasjonssystemet.

Liten innsats, stor innvirkning
Hycleen Automation System sikrer optimal hygiene i drikkevannet for alle typer bygg. Kontinuerlig måling og lagring av temperaturen er en viktig forutsetning for en pålitelig sikring av drikkevannskvaliteten. En unik kontrollenhet med et selvforklarende display styrer opp til 50 ventiler og sensorer. Hycleen Automation System dekker de fire sentrale prosessene for å sikre korrekt kvalitet på drikkevannet: forebygging, måling, utbedring og risikovurdering.

 

Forebygging: Målrettede forebyggende tiltak kan gjøre en stor forskjell på drikkevannskvaliteten. Ved siden av å sikre at vannet har korrekt temperatur så sørger man for at det opprettholdes en konstant hydraulisk balanse og regelmessig gjennomspyling.

 

Overvåking: Med måling menes det å ta i betraktning bygningstype og den eksisterende drikkevannskvaliteten. En kontinuerlig måling av temperaturen er like viktig som å lagre og dokumentere målingene.

 

Inngrep: Et inngrep skal bare utføres som siste utvei for å sikre kvaliteten på drikkevannet.                                                                                                          Noen metoder for utbedring inkluderer termisk eller kjemisk desinfeksjon.

 

Risikovurdering: Risikovurdering er spesielt viktig for større prosjekter. Den store mengden data som kan bli samlet ved å bruke Hycleen Automation System er til betydelig hjelp for å avdekke forholdene i drikkevannet og å avdekke risikoer.

 

 


 

Referanse: Senevita i Sveits

 

Forebyggende tiltak for en bedre helse

 

 

Senevita AG drifter 26 helsesentere i Sveits. I Buchs ble det etablert et nytt omsorgsbygg: Senevita Mülibach med 18 leiligheter og 81 individuelle sykerom. En eldre pleietrengende med et svakt immunforsvar er spesielt utsatt for infeksjoner, og forebygging av legionellabakterien er en topp prioritet. For å sikre en god hygiene i sitt drikkevann, så installerte Senevita Hycleen Automation System fra GF (Armaturjonsson AS), som ikke bare er enkel i bruk, men som også senker energibehovet.

 

Bakgrunn
Sykdom som inntreffer ved kontaminert vann kan i de verste tilfellene ha fatale utfall. Derfor er kravene for drikkevannshygiene svært høye i Sveits, og flere andre land. Driftere av alle typer bygg må kunne dokumentere at deres drikkevann har den korrekte kvaliteten og i enkelte tilfeller utføre betydelige endringer for å minimere risikoen for store konsentrasjoner av legionella. Les også: "Hygiene i vannsystemer".

 

Teknisk løsning
Stillestående vann og temperaturer mellom 25 og 50 grader Celsius kan sørge for høy konsentrasjon av legionella og må bli forebygget. Måling og rapportering av disse risikofaktorene, skal sikre gjennomstrømning for å hindre stillestående vann, og termisk desinfeksjon, hvilket ikke lenger trengs å gjøres manuelt. I digitaliseringens tidsalder skal det nå velges et nytt system som sparer både kostnader og tid: Hycleen Automation System.

 

Systemet
Hycleen Automation System består av en rekke komponenter som blir integrert i drikkevannsystemt. Hos Senevita Mülibach ble det installert 18 intelligente ventiler for automatisk hydraulisk balansering, gjennomspyling og temperaturmålinger. Disse er forbundet via en systemmaster som kontrollerer systemet etter ønske. Det gikk kun to uker fra bestilling til leveranse, og installeringen var gjort på kun få dager. Systemet justerte seg selv inn i løpet av få timer.

For mer informasjon kontakt Armaturjonsson AS - firmapost@armaturjonsson.no

FLERE NYHETER

 • God vannhygiene

  God vannhygiene

  Ekte fagfolk er opptatt av god vannhygiene

  God vannhygiene er viktig, og bakteriell vekst i rørsystem kan få store konsekvenser.

  Les mer
 • Hygiene i vannsystemer

  Hygiene i vannsystemer

  God vannhygiene er viktig, og bakteriell vekst i rørsystem kan få store konsekvenser. Legionellabakterien er en av bakteriene som kan vokse i rørsystem, og gi sykdom hos mennesker, som i verste fall kan føre til dødsfall.

  Les mer
  Bildet viser et Hycleen automasjonssystem.