Arjonskolen

Arjonskolen

Armaturjonsson er opptatt av å sikre at de proffe rørleggerne vil være å se også i fremtiden. Av den grunn satser vi stort på kompetansebygging, og kurser proffe rørleggere slik at de besitter den nødvendige kompetansen rundt bruk av våre rørsystemer.

At kompetanse gir trygghet både for installatør og sluttbruker, er det ingen tvil om. For at rørleggeren skal gjøre jobben så rasjonelt og sikkert som mulig, er det helt nødvendig at han/hun besitter nødvendig kompetanse om de rørsystemer, eller det utstyret som benyttes i jobben. Armaturjonsson har derfor etablert egen kompetansearena vi kaller for Arjonskolen.


Personene som holder kurs i Arjonskolen er kompetente medarbeidere som har god formidlingsevne, og gjennomfører kurset i henhold til de kvalitetskrav som er satt av blant annet VA-og VVS-Produsentenes Forening (VVP) og Rørentreprenørene Norge. Våre kurs har derfor fått status som KP-kurs (Kompetansegivende Perfeksjoneringskurs).


Alle kursene har en teoridel og en praktisk del. Kurset avsluttes med en 30 min skriftlig eksamen, og ved bestått eksamen utstedes kursbevis. Man blir også registrert i kompetanseregisteret hos Rørentreprenørene Norge. I tillegg gjør det seg bra på CV'en.

 

Nå tilbyr vi nettbaserte kurs i vannbåren gulvvarme, Arjonfloor og rørsystemet for sprinkler og vanntåke, Aquatherm red pipe.
NB! Det gjøres noen oppdateringer i nettløsningen mandag 20.sept som medfører at systemet kan være utilgjengelig i perioden kl 14-18.

 

Kursene holdes primært i våre egne lokaler, men kan også avholdes eksternt. Dersom du er interessert i å komme i kontakt med oss for å sikre din kompetanse, så send en e-post til arjonskolen@armaturjonsson.no, eller registrer deg her: