Thorn Fredrik Hemsen tar over som daglig leder

F.v.: Thorn Fredrik Hemsen med Kjell Bernt Kalland
F.v.: Thorn Fredrik Hemsen med Kjell Bernt Kalland

Thorn Fredrik Hemsen tar over som daglig leder

Pressemelding

Thorn Fredrik Hemsen, selskapets tekniske sjef seneste 10 år, tar over som daglig leder etter Kjell Bernt Kalland, som har innehatt rollen siden 2002.

Armaturjonsson AS har sine røtter tilbake til 1970 i Norge med selskapet Broen Armatur Norge AS, som fusjonerte med Armaturjonsson AS i 1988. Selskapet har i alle disse årene hatt en kontinuerlig vekst, og har under Kallands ledelse firedoblet sin omsetning til norsk rørleggerbransje.

 

Armaturjonsson AS er eiet av det svenske familieselskapet Ernstrømgruppen AB, et mer enn hundre år gammelt selskapskonglomerat, som i dag drives av 4. generasjon.

 

Konsernets strategi er å forvalte sine selskaper i en stadig mer bærekraftig og digitalisert fremtid, og gjøre dem enda bedre for fremtidige generasjoner. I tillegg tar de over eierskapet i stadig flere, allerede veldrevne, selskaper for å drifte dem videre med samme filosofi.

 

Kalland er en sentral person i denne utviklingen, og han vil derfor gå inn i en rolle som ansvarlig for en av konsernets foreløpige fem forretningsenheter, Water&Heating på vegne av Ernstrømgruppen.

 

Thorn Fredrik Hemsen har rukket å bli 41 år og bor på Ski med sine 3 døtre. Han har en solid teknisk bakgrunn og jobbet som rådgivende ingeniør før han tok rollen først som produktsjef, og deretter som teknisk sjef i Armaturjonsson. I denne rollen har han også deltatt i Armaturjonssons strategiske ledergruppe, og er dermed allerede delansvarlig for bedriftens strategier og planer.

 

Lederskiftet blir formelt gjennomført 1. oktober 2021.