JRG Sanipex

JRG Sanipex

Vårt rør-i-rør-system

Rør-i-rør-system for distribusjon av tappevann til bad, kjøkken og vaskerom

JRG Sanipex er det orginale rør-i-rør systemet for distribusjon av tappevann til bad, kjøkken, vaskerom etc. Selve vannrøret er i PEX (kryssforbundet polyetylen), mens ytterrøret er i PE. Våre rør kan kjennetegnes ved svarte ytterrør. Systemet er testet og godkjent i.h.t. Nordtest-metoden som er en felles test utarbeidet av forskningsinstitusjoner i de nordiske landene. I Norge er det bl.a. Sintef Byggforsk som tester og utsteder godkjennelsen.

 

JRG Sanipex er det mest komplette systemet på markedet med over 300 deler. Dette gjør det mulig å bygge like vannskadesikre systemer i de aller fleste bygningstekniske løsningene. Hovedbestanddelene i systemer er rør, koblinger, fordelere, veggbokser og distribusjonsskap. Rørene leveres i følgende dimensjoner (innerrør/ytterrør): Ø12/Ø18, Ø16/Ø25, Ø20/Ø28 og Ø25/Ø34.