Flexit og Armaturjonsson samlet over 100 bransjefolk til fagdag

Flexit og Armaturjonsson samlet over 100 bransjefolk til fagdag

Bergen var badet i sol 24. september når Flexit og Armaturjonsson samlet over 100 tilhørere til fagdag på Quality Hotell Edvard Grieg. Blant deltagerne var representanter fra installasjonselskaper og konsulenter, både innen ventilasjon- og rørfaget, samt arkitekter.

Hovedbudskapet denne dagen var hvordan boligenes oppvarmingsbehov kan bidra til at Norge oppnår miljømålsetningen i Parisavtalen, uten at comfortkravene reduseres. Det skal være lønnsomt med et godt inneklima. Det var helt tydelig at budskapet fra Flexit og Armaturjonsson var svært velkomment.

 

Eivind Kolstad, partneransvarlig i Flexit, presenterte bl.a. hvordan man enkelt kan gjøre energiberegninger iht. NS3031:2014, og hvordan man kan redusere energibehovet ved å benytte korrekt utstyr for ventilasjon og oppvarming. Flexits EcoNordic WH4 er en inneklimasentral med integrerte funksjoner for balansert ventilasjon, tappevann og varme til boliger. Den sikrer et sunt inneklima, rikelig med varmtvann og varme på en svært energieffektiv måte

 

Det er billigere med vannbårent enn strøm

Eivind presenterte et case fra Rogaland hvor tiltakshaver og arkitekt hadde beregnet et energibehov på 108kWh/m2 med el.oppvarming og vedovn, som er det maksimale energibehovet denne boligen kunne ha (jfr. TEK17 §14). Da var det benyttet isolasjon og vinduer som ga svært lave U-verdier.

Eivind gjorde tilsvarende beregninger med Flexits EcoNordic, etter at veggene ble gjort tynnere og det ble brukt standard isolasjon. Econordic sørger for gjenvinning av avkastluften i en varmepumpe etter den roterende gjenvinneren. Og i tillegg ble det beregnet bruk av vannbåren gulvvarme. Energibehovet falt da til 99kWh/m2. I dette caset var det rom for ytterligere tekniske bytter.

Erfaringen til huseier var at besparelsen på bygningstekniske behov ble større enn ekstrainvesteringen, så her var det ingen tvil for huseier hva som ble valget. I tillegg kommer også støtten fra Enova. Bare en detalj som tynnere vegger, og dermed grunnere vinduskarmer var en gevinst, ikke minst større gulvareal inne.

 

«Finn et passende prosjekt på 120-230m2, og send energiberegningen til meg«, sier Eivind, så skal jeg trylle for dere.»

 

Arjonfloor fra Armaturjonsson

Thorn Fredrik Hemsen, teknisk sjef i Armaturjonsson, presenterte bl.a. Standard Norges utkast til ny veileder innen vannbåren gulvvarme. Denne gir terningkast på de forskjellige gulvløsningene, med hensyn til installasjonstid, materialkostnader og responstid.

Han informerte også om Armaturjonssons kurstilbud (Arjonskolen), hvor deltagerne blir registrert i kompetanseregisteret til Rørentreprenørene Norge. «Bare i 2018 hadde vi 1300 rørleggere på kurs», forteller Thorn, «og nå tilbyr vi også e-læringskurs slik at rørlegger kan bygge kompetanse når og hvor han/hun vil.»

 

Fremtidig strømkostnad vil i fremtiden bli basert på effektbelastning og når på døgnet energien forbrukes. Vannbasert oppvarming gir en lavere effektbelastning enn strøm, og det er bl.a. derfor Enova nå gir støtte for bruk av akkumulatortank, som jevner ut effektbelastningen. Akkumulatortank er forøvrig inkludert i EcoNordic.

Norges astma- og allergiforbund anbefaler også vannbåren varme fordi det forhindrer brent støv og oppvirvling av støv. De anbefaler også en soneregulering for best mulig inneklima.

Motstand mot vannbåren varme

Største motargumenter mot vannbåren gulvvarme er ofte pris og treghet. Enova selv sier at gulvvarme koster kr. 800-950,-/m2, inkl. varmekilde, hvilket sannsynligvis ikke er dyrere enn strømgulv hvor du likevel må ha bereder for tappevann i tillegg. Kan hende er det til og med billigere.

Treghet har bare med gulvløsningen å gjøre. Om man støper rør eller el.kabler langt ned i støpen er begge løsninger trege. Det gjelder å legge en riktig gulvløsning, så er ikke vannbåren varme tregere enn strømkabler. Det skal ikke ta mer enn 1 time å få et gulv varmt eller kaldt med vannbåren gulvvarme.

 

Videre kunne Armaturjonsson informere om Arjonsmart, smarthussystemet som kombineres med gulvvarme (Arjonfloor) og vannstoppventil (Arjonstop). Med dette systemet kan du også styre lys, panelovner, kaffetraktere, dørsensor, solavskjerming, røykvarsler etc. etc., i samme mobilapp/webside.

Som byggdriftere kan man med dette kombinere alle de byggene man vil, og overvåke og styre alt hjemmefra eller kontoret. Systemet vil også kunne snakke med Google Home og Amazon Alexa.

 

Frister til gjentagelse

Eivind og Thorn er veldig enige om at en slik fagdag bør arrangeres andre steder i landet også. Det er helt tydelig at det er et behov for slik tilleggskompetanse.

 

Så følg med; kanskje Eivind og Thorn dukker opp i ditt lokalmiljø, og da gjelder det å kjenne sin besøkelsestid.