Armaturjonsson og bærekraft

Armaturjonsson og bærekraft

Vi jobber kontinuerlig for å møte flere av FNs bærekraftsmål, og spesielt 3, 4, 5, 6, 8, 12, 14 og 15.

 

- Vi støtter hver ansatt med et bestemt beløp for egen trening.
- Vi dekker egenandelen for årlig helsesjekk for hver enkelt ansatt.
- Vi har tegnet helseforsikring for alle ansatte, hvilket innebærer at man fort skal bli frisk etter sykdom.
- Vi dekker kostnaden ved influensavaksine.

 


- Arjonskolen sørger for en korrekt faglig opplæring og oppdatering av rørleggere i riktig bruk av våre systemer. Etter fullført og bestått kurs registreres disse i kompetanseregisteret til Rørentreprenørene Norge.
- Armaturjonssons kompetanseplattform innebærer at vi skal strekke oss langt i hver enkelts medarbeiders ønske om livslang læring.
- Gjøre de riktige tingene riktig.

 

                 
- Drikkevannsrør med full gjennomstrømning, minimal stagnasjon og dermed liten risiko for bakteriegroing.
- Fremmer og leverer produkter som foretar termisk desinfeksjon av drikkevann og/eller sørger for kontinuerlig sirkulasjon.
- Støtter tiltak for rent vann i verdens fattigste områder gjennom Norsk Vann.
- Reguleres i ISO9001/ISO14001, eierdirektiv etc.
- Stiller krav til våre leverandører.
- Legger vekt på økologiske fotavtrykk i all produktutvikling sammen med leverandører.
- Utarbeidet EPD (Environmental Product Declaration).

 


- Bidrar til at det ikke kommer mikroplast fra våre rørsystemer.
- Rørsystemene kan gjenbrukes eller brennes ved sanering. PP og PEX blir til CO2 og vann.
- Ingen av produktene trenger spesiell avfallshåndtering.
- Vi forbyr all tomgangskjøring ved vårt lager i Norge.
- Ladestasjoner for ansatte og besøkende med el-biler på vårt hovedkontor.

 

Se hele vårt climate roadmap her.

 

Åpenhetsloven

I tråd med åpenhetsloven kan du nå oss på mailen: apenhetsloven@armaturjosson.no

Les mer om vår virksomhet og hvordan vi er organisert her.

Les våre retningslinjer for etisk handel her.

Our Supplier Code of Conduct is available here.