Armaturjonsson og bærekraft

Armaturjonsson og bærekraft

Vi jobber kontinuerlig for å møte flere av FNs bærekraftsmål, og spesielt 3, 4, 5, 6, 8, 12, 14 og 15.

 

- Vi støtter hver ansatt med et bestemt beløp for egen trening.
- Vi dekker egenandelen for årlig helsesjekk for hver enkelt ansatt.
- Vi har tegnet helseforsikring for alle ansatte, hvilket innebærer at man fort skal bli frisk etter sykdom.
- Vi dekker kostnaden ved influensavaksine.

 


- Arjonskolen sørger for en korrekt faglig opplæring og oppdatering av rørleggere i riktig bruk av våre systemer. Etter fullført og bestått kurs registreres disse i kompetanseregisteret til Rørentreprenørene Norge.
- Armaturjonssons kompetanseplattform innebærer at vi skal strekke oss langt i hver enkelts medarbeiders ønske om livslang læring.
- Gjøre de riktige tingene riktig.

 

                 
- Drikkevannsrør med full gjennomstrømning, minimal stagnasjon og dermed liten risiko for bakteriegroing.
- Fremmer og leverer produkter som foretar termisk desinfeksjon av drikkevann og/eller sørger for kontinuerlig sirkulasjon.
- Støtter tiltak for rent vann i verdens fattigste områder gjennom Norsk Vann.
- Reguleres i ISO9001/ISO14001, eierdirektiv etc.
- Stiller krav til våre leverandører.
- Legger vekt på økologiske fotavtrykk i all produktutvikling sammen med leverandører.
- Utarbeidet EPD (Environmental Product Declaration).

 


- Bidrar til at det ikke kommer mikroplast fra våre rørsystemer.
- Rørsystemene kan gjenbrukes eller brennes ved sanering. PP og PEX blir til CO2 og vann.
- Ingen av produktene trenger spesiell avfallshåndtering.
- Vi forbyr all tomgangskjøring ved vårt lager i Norge.
- Ladestasjoner for ansatte og besøkende med el-biler på vårt hovedkontor.

 

Se hele vårt climate roadmap her.

 

Åpenhetsloven

I tråd med åpenhetsloven kan du nå oss på mailen: apenhetsloven@armaturjosson.no

Les mer om vår virksomhet og hvordan vi er organisert her.

Les våre retningslinjer for etisk handel her.

Our Supplier Code of Conduct is available here.

Les vår redgjørelse for 2023 her