Enova støtte for vannbåren gulvvarme

Enova støtte for vannbåren gulvvarme

Du kan få Enova-støtte dersom du legger om til vannbåren varme!

Et vannbårent anlegg er en fornybar og energifleksibel oppvarmingsløsning som gir et godt inneklima.

Ved rehabilitering og oppgradering er det ofte mulig å etablere et vannbårent anlegg. Et anlegg hvor både varmepumpe, akkumulatortank og vannbåren varme inngår, bidrar til energibesparelser og jevnere belastning på kraftnettet. Å installere de tre løsningene samtidig gir økt nytte og raskere besparelser.

 

Enova gir inntil 15.000 kroner i bonus når du installerer både væske-til-vannvarmepumpe, akkumulatortank og vannbåren varme. Alle tre tiltakene må installeres for å kvalifisere til bonus.

 

Det kan være lurt å kombinere vannbårent varmeanlegg med andre energitiltak. Gjør du flere tiltak som støttes av Enova øker du også støttebeløpet. Totalt kan du få inntil 40 000,- kroner i støtte. 

 

Vi anbefaler også å lese Enovas kjøpsveileder for vannbåren varme med mange nyttige tips til ting du bør tenke på.

 

https://www.enova.no/privat/alle-energitiltak/smart-stromstyring/kjopsveileder-smart-stromstyring/