Disse Sanipex produktene kan du pante!

Disse Sanipex produktene kan du pante!

OMBRUK!

Her finner du en liste over alle Sanipex produktene du kan pante.

Leverer du inn et brukt fordelerskap med eller uten innhold til Ahlsell Brobekk Oslo og Kokstad Bergen utløser det pant! Du kan også ta med deg en pantekasse fra disse butikkene og fylle opp med Sanipex produkter.

 

Pant

✅ Tomt skap = 1 kveil 16 mm Sanipex rør i rør

✅ Skap med innhold = 2 kveiler 16 mm Sanipex rør i rør

✅ 5 kg Sanipex deler = 1 kveil 16 mm Sanipex rør i rør

 

 

Kontroll

Vi gjør en grundig undersøkelse for potensielt gjenbruk.

 

☝️ Husk! Skapene må være egnet for gjenbruk og være fra 2010 eller nyere.

Ta deg tid til en grundig demontering, så kan du være med på å bidra til vårt viktige arbeid.

 

Akkurat sånn proffe rørleggere vil ha det!

 

Se ombruks-produktene her