Sanitær

Sanitær

Valg av rørsystem er nemlig viktigere enn du tror

Vannkvalitet
Det er ingen selvfølge at vi skal kunne drikke vannet vårt rett fra springen. Det mange kanskje ikke tenker over er at det kreves korrekt utstyr og rør helt fra kilden til tappestedet for å sikre vannkvaliteten. Valg av rørsystem er derfor viktigere enn du kanskje tror.

 

Valg av rørsystem
Vann er en livsviktig ressurs som mange i Norge tar for gitt. Vi er på mange måter bortskjemt med trygt drikkevann, og tenker derfor ikke så mye over vannkvaliteten. Visste du at valg av rørsystem kan påvirke denne kvaliteten over tid? Nettopp derfor er våre systemer, under JRG Sanipex-navnet, konstruert med en unik kuplingsteknikk som forhindrer dødlommer og sikrer god gjennomstrømning gjennom hele rørsystemet. Dette er svært viktig, da det i dødlommer ved gitte temperaturer er gode vekstforhold for bakterier.

 

Legionella
En av bakteriene en frykter i tappevannsinstallasjoner er Legionella. Legionella finnes i lave konsentrasjoner i vann i naturen, men er farlig når den får formere seg i tekniske installasjoner. Bakterien Legionella smitter ved innånding av aerosoler (små vanndråper) fra innretninger som avgir aerosoler, typisk kjøletårn, dusjanlegg og boblebad. Legionellabakterien kan føre til sykdommen legionellose. Legionellose har to sykdomsbilder; Pontiacfeber som har et mildt sykdomsbilde med influensalignende symptomer, og det mer alvorlige sykdomsbilde legionærsykdom, med en dødelighet på opptil 30 %. Det har vært to store utbrudd av legionærsykdom i Norge, men en regner med at de aller fleste tilfeller av legionellasmitte blir smittet hjemme i sin egen dusj. Valg av tappevannsystemer som forhindrer gode vekstforhold for bakterier er derfor veldig viktig. 

 

Vi tilbyr
Vi tilbyr nødvendig filtrering, regulering og distribusjon av vann innendørs i alle typer bygg, og er opptatt av å tilføre huset ditt verdi gjennom smarte og sikre løsninger som møter fremtidens krav.