Hva er en vakuumavgasser, og hvorfor trenger du en?

Bilde: SpiroVent Superior
Bilde: SpiroVent Superior

Hva er en vakuumavgasser, og hvorfor trenger du en?

Vannbårne varme- og kjøleanlegg finnes overalt i Norge, fra små eneboliger til enorme fjernvarmeanlegg. I disse anleggene er det vann som er energibæreren siden det er enkelt å flytte og kan lagre store mengder termisk energi. En av utfordringene er imidlertid at kvaliteten på vannet er avgjørende for at anlegget skal fungere optimalt.

Luft er ofte synderen
Luft er en av de største årsakene til problemer i vannbårne varme- og kjøleanlegg. Det fører ofte til sirkulasjonsproblemer, dårlig varmeoverføring og korrosjon på rør og komponenter. Du er kanskje kjent med radiatorer som er varme nederst og kalde øverst? For ikke å snakke om lyden av luftbobler i anlegget og korrosjonsskader?

 

Luft i vann finnes i tre former
De frie luftboblene  samler seg ofte til store luftlommer i høypunkter i anlegget, og kan ses med det blotte øyet. Disse fjernes enkelt med topputluftere, som for eksempel SpiroTop.

 

Mikrobobler er mindre bobler som følger med vannstrømmen rundt i anlegget. Disse skaper ikke like akutte problemer som frie luftbobler, men bidrar til redusert effektivitet og korrosjon. Mikrobobler kan fjernes med en mikrobobleutskiller som for eksempel SpiroVent. Utfordringen med disse er imidlertid at mikroboblene ikke oppstår på samme punkter i anlegget, men varierer med trykk og temperatur. Dette betyr at en mikrobobleutskiller kun fjerner luften som oppstår som mikrobobler på akkurat det stedet den er plassert. I større anlegg kan det derfor være spesielt utfordrende å plassere disse riktig.

 

Den tredje formen er oppløst luft. Alt vann inneholder oppløst luft, og denne mengden bestemmes av trykk og temperatur. Jo høyere trykk og jo lavere temperatur —jo mer luft kan løses opp i vannet. Dersom temperaturen økes eller trykket senkes vil en del av denne luften frigjøres, og kan ses som mikrobobler, eller frie luftbobler. I et større anlegg kan du derfor oppleve at det er plassert en mikrobobleutskiller i teknisk rom, i kjelleren, samtidig som det er luftbobler høyere opp i anlegget. For å fjerne denne luften er du avhengig av en vakuumavgassere, som SpiroVent Superior.

  

Hvorfor vakuumavgasser?
Vakuumavgasseren monteres på hovedstrekket, hvor som helst i anlegget, hvor den henter ut en delstrøm. Vannet føres til en tank som utsettes for vakuum, noe som frigjør all luft som finnes i vannet. Denne luften blir så sluppet ut gjennom en integrert topputlufter, før vannet sendes tilbake inn på anlegget. Dette vannet er nå fritt for luft og kan derfor absorbere luft som måtte finnes andre steder i anlegget. På denne måten kan en vakuumavgasser fjerne alle former for luft uavhengig av hvor i anlegget luften befinner seg.


SpiroVent Superior oppdager selv når all luft er skilt ut, og vil etter dette gå i standbymodus til neste dag, hvor den starter arbeidet på nytt. På denne måten sikres det at enheten ikke går mer enn nødvendig, samtidig som det gir en indikasjon på mengden oppløst luft i anlegget. SpiroVent Superior kan leveres med eller uten automatisk etterfylling og forenkler jobben med oppfylling, oppstart og utlufting. I tillegg sørger vakuumavgasseren for velfungerende anlegg i form av mindre korrosjon, økt effektivitet og bedre sirkulasjon.

 

Vil du vite mer om våre vakuumavgassere fra Spirotech? Kontakt vår produktsjef Torstein Solhaug på ths@armaturjonsson.no eller ring 917 31 058.