JRGUSTOP 1614 tilbakeslagsventil
Tilbakeslagsventil for tappevann, varme, kjøling og trykkluft.

Beskrivelsestekst

Fjærbelastet tilbakeslagsventil i skråseteutførelse til tappevann, varme, kjøling og trykkluft.

Klasse EA, væskekategori 1 og 2 etter NS-EN1717.

Maksimal medietemperatur for vann 90°C.
Maksimal medietemperatur for luft 70°C.

Åpningstrykk <50 mbar.

Tilkobling: DN65 flens, mulighet for tilkobling av manometer eller dreneringsventil på primær- og sekundærside.

 

Produkttabell

Varetekst Kat.nr. NRF-nr.
Tilbakeslagsventil DN65 1614.065