SpiroTop messing
Automatisk topputlufter for effektiv fjerning av luftansamlinger under oppfylling av vannbårne varme- og kjøleanlegg

SpiroTop automatiske topputluftere fjerner effektivt større luftmengder som samles i toppunktene i varme- og kjøleanlegg. Topputlufteren forenkler også nedtapping av anlegget ved å trekke inn luft når det oppstår undertrykk.
Enheten leveres med 1/2" innvendig gjenge for å hindre luftblokkering i tilkoblingspunktet.
Luftgapet mellom ventilsetet og høyeste væskenivå i enheten forhindrer at partikler setter seg på ventilsetet og forårsaker lekkasje.

Temperatur og driftstrykk inntil 110°C og 10 bar.
Enheter for andre trykk og temperaturer på forespørsel.
Alternative materialer på forespørsel. 

 

Produkttabell

Varetekst Kat.nr. NRF-nr. Eskestr.
SpiroTop Aut. Hurtigutlufter, messing 1/2″ AB050 856 20 05 1 stk

Dokumentasjon

Dokument Last ned
Produktdatablad PDF
Teknisk håndbok Spirotech PDF
FDV SpiroTop PDF

Vanlig stilte spørsmål

Spørsmål  Svar
Hvor skal SpiroTop plasseres? På alle høypunkter i anlegget. Om mulig bør det være minst 0,5m rett strekk før SpiroTop.
Må det monteres stengeventil før SpiroTop? Nei, dette er ikke nødvendig. SpiroTop leveres med 20 års garanti mot lekkasje.
  • Spørsmål  Svar
    Hvor skal SpiroTop plasseres? På alle høypunkter i anlegget. Om mulig bør det være minst 0,5m rett strekk før SpiroTop.
    Må det monteres stengeventil før SpiroTop? Nei, dette er ikke nødvendig. SpiroTop leveres med 20 års garanti mot lekkasje.