Fordeler 20 mm
Gulvvarmefordeleren til Arjonfloor gulvvarme, benyttes for å fordele energi til de antall kurser det er i systemet.

Gulvvarmerørene kobles til fordeleren med samme kupling og verktøy som rør-i-rør-systemet JRG Sanipex.
Fordeleren leveres med 2 eller 3 kurser for 20mm gulvvarmerør. Turfordeleren leveres med innreguleringsventil med mengdeindikator (0-5 l/min) på hver kurs for enkel innregulering av gulvarmesystemet. Returfordelerne leveres standard med håndratt for manuell styring, men med mulighet for montering av elektrotermiske aktuatorer. Kan monteres i skap eller på vegg med egnet brakett.


Unikt:
- Mengdeindikator kan demonteres og vaskes selv om anlegget er i drift.
- Fordeleren kan bygges slik kunden/ anlegget vil/ krever.

Tilleggsutstyr:
Elektrotermisk aktuator
Kuleventiler
Endestykker

For hjelp til uttegning av ditt gulvvarmesystem:
Fyll ut Arjonfloor prosjektskjema / eller ta kontakt 22 63 17 00, teknisk@armaturjonsson.no

Produkttabell

Varetekst Kat.nr. NRF-nr. Eskestr.
Modulfordeler gulvvarme 2 kurser 20 mm 3020086147 835 62 75 12 stk
Modulfordeler gulvvarme 3 kurser 20 mm 3020087147 835 62 76 12 stk

Dokumentasjon

Dokument Last ned
Produktdatablad PDF
Teknisk håndbok Arjonfloor® PDF
FDV Arjonfloor PDF

Beskrivelsestekst

UB7.1132

RØRFORDELER

MATERIALET I RØRFORDELER: MESSING

MEDIUM: VARMT VANN

PLASSERING/MONTASJE: I SKAP I VEGG

Lokalisering:

Antall rørtilkoblinger:

Temperaturområdet:

Arbeidstrykkområdet:

Spesifisert medium: varmt vann til vannbåren gulvvarme

Spesifisert materialkvalitet: EN 12165 CW617N

Andre krav:                                    x   Ja               Nei

Fordeler skal leveres med flowmeter på hver kurs, slik at kurser kan innreguleres iht de vannmengder som fremkommer av varmebehovsberegningen/underlag fra gulvvarmeleverandør. Flowmetere skal ha mulighet til å enkelt kunne demontere «seglasset» for periodisk renhold/vask.

Det skal leveres endesett på hver fordeler for påfylling og utlufting.

Rørfordelere skal leveres ferdig montert i vanntett fordelerskap tilhørende systemet. Fordelerskap et skal leveres komplett med alle gjennomføringer samt dør og ramme. Fordelerskapet skal inkluderes i denne post.

Som Arjonfloor fordeler og fordelerskap fra Armaturjonsson AS.

 • UB7.1132

  RØRFORDELER

  MATERIALET I RØRFORDELER: MESSING

  MEDIUM: VARMT VANN

  PLASSERING/MONTASJE: I SKAP I VEGG

  Lokalisering:

  Antall rørtilkoblinger:

  Temperaturområdet:

  Arbeidstrykkområdet:

  Spesifisert medium: varmt vann til vannbåren gulvvarme

  Spesifisert materialkvalitet: EN 12165 CW617N

  Andre krav:                                    x   Ja               Nei

  Fordeler skal leveres med flowmeter på hver kurs, slik at kurser kan innreguleres iht de vannmengder som fremkommer av varmebehovsberegningen/underlag fra gulvvarmeleverandør. Flowmetere skal ha mulighet til å enkelt kunne demontere «seglasset» for periodisk renhold/vask.

  Det skal leveres endesett på hver fordeler for påfylling og utlufting.

  Rørfordelere skal leveres ferdig montert i vanntett fordelerskap tilhørende systemet. Fordelerskap et skal leveres komplett med alle gjennomføringer samt dør og ramme. Fordelerskapet skal inkluderes i denne post.

  Som Arjonfloor fordeler og fordelerskap fra Armaturjonsson AS.

Vanlig stilte spørsmål

Spørsmål  Svar
Hvor lange kurser kan jeg legge? 12 mm rør = 75 m, 16 mm rør = 105 m, 20 mm rør = 125 m
Hvilken effekt avgir et gulv med vannbåren varme? Et gulv avgir ca. (10W / m2) * K hvor K = temperaturforskjell mellom operativ romluft og mildere overflatetemperatur på gulvet.
Når brukes by-pass på enden av fordeleren? Brukes normalt for å opprettholde sirkulasjonen når alle kurser er stengt.
Kan jeg bruke Sanipex holder til fordeler i Arjonfloor skap? Vår holder, NRF 511 26 54, dekker både Sanipex og Arjonfloor.
Leverer Armaturjonsson arbeidstegninger til Arjonfloor? Ja, fullt tegningsunderlag med innreguleringsskjema.
Hvilke rør bruker jeg til gulvvarme? Arjonfloor PEX-A rør med diffusjonssperre.
Hvor mange kvadratmeter dekker normalt en kurs? 12 mm rør 6 m², 16 mm rør 20 m² og 20 mm rør 35 m²
Hvilken utlegger brukes for Arjonfloor gulvvarme? Bruk NRF 835 65 35 (på ben) eller art.nr.9000008159 (på hjul).
Hvor stor tildragningsmoment skal benyttes på 1 "løsmutter med fiberpakning? 1 "løsmutter med fiberpakning på Arjonfloorfordelerne skal trekkes til et øyeblikk på maksimalt 50 Nm. Dette for å forhindre deformering og lekkasjer.
 • Spørsmål  Svar
  Hvor lange kurser kan jeg legge? 12 mm rør = 75 m, 16 mm rør = 105 m, 20 mm rør = 125 m
  Hvilken effekt avgir et gulv med vannbåren varme? Et gulv avgir ca. (10W / m2) * K hvor K = temperaturforskjell mellom operativ romluft og mildere overflatetemperatur på gulvet.
  Når brukes by-pass på enden av fordeleren? Brukes normalt for å opprettholde sirkulasjonen når alle kurser er stengt.
  Kan jeg bruke Sanipex holder til fordeler i Arjonfloor skap? Vår holder, NRF 511 26 54, dekker både Sanipex og Arjonfloor.
  Leverer Armaturjonsson arbeidstegninger til Arjonfloor? Ja, fullt tegningsunderlag med innreguleringsskjema.
  Hvilke rør bruker jeg til gulvvarme? Arjonfloor PEX-A rør med diffusjonssperre.
  Hvor mange kvadratmeter dekker normalt en kurs? 12 mm rør 6 m², 16 mm rør 20 m² og 20 mm rør 35 m²
  Hvilken utlegger brukes for Arjonfloor gulvvarme? Bruk NRF 835 65 35 (på ben) eller art.nr.9000008159 (på hjul).
  Hvor stor tildragningsmoment skal benyttes på 1 "løsmutter med fiberpakning? 1 "løsmutter med fiberpakning på Arjonfloorfordelerne skal trekkes til et øyeblikk på maksimalt 50 Nm. Dette for å forhindre deformering og lekkasjer.