Trådløs sensor
Inngår i grunnpakken for både Arjonstop® og Arjonstop® connect.
Det kan kobles opp til 9 trådløse sensorer til hver kontrollboks.

Kan kjøpes på www.arjonsmart.no 

Plasseres på det laveste punktet i det rommet som skal sikres. Varsler om vannlekkasje og sørger for automatisk avstenging av vannet ved at vannstoppventilen lukker. Mulighet for tilkobling av sensorkabel for økt dekningsområde. Den trådløse sensoren er batteridrevet, og det vil komme varsel på kontrollenhet når det er tid for å bytte batteri. Montasjebrakett for rett montering på vegg medfølger. Sensoren drives av 1 stk CR 2032 batteri.

Produkttabell

Varetekst Kat.nr. NRF-nr. Eskestr.
Trådløs sensor for Arjonstop 170911 564 87 04 64 stk

Dokumentasjon

Dokument Last ned
Produktdatablad PDF

Beskrivelsestekst

Alle produktene kommuniserer, og alt kan programmeres og styres enkelt fra din smarttelefon. Du kan varsles på telefonen om hendelser du ønsker å bli varslet om.

 • Alle produktene kommuniserer, og alt kan programmeres og styres enkelt fra din smarttelefon. Du kan varsles på telefonen om hendelser du ønsker å bli varslet om.

Vanlig stilte spørsmål

Spørsmål Svar
Hva følger med i pakken? 1 stk kuleventil m/gir og temperaturføler + 5 meter kommunikasjonskabel
1 stk kontrollboks
1 stk trådløs sensor
1 stk sensorkabel (5m)
Hvor mange trådløse sensorer kan tilkobles ventilen? 9 stykker
Hvordan batteri benyttes i trådløs sensor og trådløs bryter? Det benyttes standard CR2032 batterier. Se filmen under monteringsfilmer for hvordan du skal bytte batterier.
Kan jeg skjøte på sensorkabelen dersom jeg trenger lengre kabel? Ja, det går bra. Maksimal lengde er 25 meter.
Hva er minimums monteringshøyde for kontrollboksen? Kontrollboksen må monteres minimum 30 cm over gulv, benkeplate eller andre hindringer under kontrollboksen. Dette for å komme til skruen for å ta av lokket på kontrollboksen.
Kan ventilen monteres i alle orienteringer/retninger? Arjonstop® kan monteres i alle retninger, mens når det kommer til Arjonstop Connect må pilen følge vannretningen. Husk på å montere ventilen med toppen av motoren slik at denne ikke står mot en vegg. Dette da service og vedlikehold må kunne utføres, og da kan det være nødvendig å ta av girpakken på toppen av ventilen. Dette vil ikke gå dersom toppen på giret står inn til en vegg eller annen hindring.
Jeg har fått alarm på kontrollboksen, det blinker i alle tre sonene. Hva gjør jeg? Her kan det være at det er svingninger på strømnettet som har medført at systemet har "falt" ut. Ta av dekselet på kontrollboksen ved å skru ut skruen i bunn. Skru av mikrobryter (den lille bryteren nede til venstre i kontrollboksen), ta ut strømadapteren, sett på mikrobryteren igjen og sett inn strømadapteren. Dersom det nå lyser blått i de soner, som det er tilkoblet trådløs sensor, så virker systemet igjen.
Det har vært strømutkobling i mitt området, må jeg gjøre noe med Arjostopventilen? Nei, det skal ikke være nødvendig å gjøre noe. Systemet driftes av integrert batteripakke i 5 timer. Dersom strømmen har vært borte i mer enn 5 timer, så må strømmen stå på i 5 timer timer å betjene ventilen fra kontrollboksen. Dersom ventilen er stengt, og ikke lar seg åpne, så må prosedyre i brukerveiledningen følges.
Hvor lang tid tar det før batteriet er fulladet? Det tar ca. 4 timer før batteriet er fulladet.
Fungerer ventilen uten nødbatteri? Nei, det gjør den ikke. Dersom bryter for nødbatteri ikke er skrudd på under installasjon, så vil ikke ventilen åpne/lukke.
Hvordan sletter jeg sensorer og bryter fra kontrollboksen? Ta ut strømadapteren, hold begge kanppene på kontrollboksen inne, sett strømadapter i stikkontakten igjen. Fabrikkinnstillinger er gjennomrettet.
Hvordan stiller jeg inn tidspunkt for selvsjekk av Arjonstop®? Ventilen kjører første test 12 timer etter at strøm er påsatt første gang. Deretter hver 24. time. Tar en strømmen, så starter den på nytt igjen. Så strøm på kl. 10, første test kl. 22, og neste test 22 dagen etter.
Betyr det noe hvordan den trådløse sensoren og kontrollboksen monteres? Ja, de må monteres loddrett (stående) for at antennen skal fungere optimalt.
Er det bare Arjonstop® som kommer til å ha innebygd frostvakt og trykkfallsensor? Både Arjonstop® og Arjonstop connect® har frostvakt, mens det er trykkfallssensor i tillegg i Arjonstop connect.
Hva kan den trådløse rekkevidden forventes å være mellom sensorene og kontrollenheten? Ca. 20 meter. Sintef har også testet over 1 etasje med betongdekke. Beregnet for en normal villa.
Kan man forlenge kabelen mellom kontrollenheten og avstengningsventilen ved behov? Det er helt OK å koble på ekstra lengde, men vi leverer ikke forlengelse. Standard lengde er 5 meter.
Må nødbatteriet aktiveres for at ventilen skal fungere? Ja.
Hvorfor piper Arjonstop Connect? Som oftest piper den for å gi beskjed om at en av de trådløse sensorene trenger nytt batteri. Det kan også bety dårlig signal mellom trådløs sensor og kontrollboks. 
Hvordan sletter jeg en trådløs sensor fra kontrollboksen?
Dette gjøres enkelt ved å holde inne tilkoblingsknappen bak på den trådløse sensoren i 10 sekunder. Det blå lyset på den sonen sensoren er tilkoblet vil slukke når forbindelsen er brutt.
 • Spørsmål Svar
  Hva følger med i pakken? 1 stk kuleventil m/gir og temperaturføler + 5 meter kommunikasjonskabel
  1 stk kontrollboks
  1 stk trådløs sensor
  1 stk sensorkabel (5m)
  Hvor mange trådløse sensorer kan tilkobles ventilen? 9 stykker
  Hvordan batteri benyttes i trådløs sensor og trådløs bryter? Det benyttes standard CR2032 batterier. Se filmen under monteringsfilmer for hvordan du skal bytte batterier.
  Kan jeg skjøte på sensorkabelen dersom jeg trenger lengre kabel? Ja, det går bra. Maksimal lengde er 25 meter.
  Hva er minimums monteringshøyde for kontrollboksen? Kontrollboksen må monteres minimum 30 cm over gulv, benkeplate eller andre hindringer under kontrollboksen. Dette for å komme til skruen for å ta av lokket på kontrollboksen.
  Kan ventilen monteres i alle orienteringer/retninger? Arjonstop® kan monteres i alle retninger, mens når det kommer til Arjonstop Connect må pilen følge vannretningen. Husk på å montere ventilen med toppen av motoren slik at denne ikke står mot en vegg. Dette da service og vedlikehold må kunne utføres, og da kan det være nødvendig å ta av girpakken på toppen av ventilen. Dette vil ikke gå dersom toppen på giret står inn til en vegg eller annen hindring.
  Jeg har fått alarm på kontrollboksen, det blinker i alle tre sonene. Hva gjør jeg? Her kan det være at det er svingninger på strømnettet som har medført at systemet har "falt" ut. Ta av dekselet på kontrollboksen ved å skru ut skruen i bunn. Skru av mikrobryter (den lille bryteren nede til venstre i kontrollboksen), ta ut strømadapteren, sett på mikrobryteren igjen og sett inn strømadapteren. Dersom det nå lyser blått i de soner, som det er tilkoblet trådløs sensor, så virker systemet igjen.
  Det har vært strømutkobling i mitt området, må jeg gjøre noe med Arjostopventilen? Nei, det skal ikke være nødvendig å gjøre noe. Systemet driftes av integrert batteripakke i 5 timer. Dersom strømmen har vært borte i mer enn 5 timer, så må strømmen stå på i 5 timer timer å betjene ventilen fra kontrollboksen. Dersom ventilen er stengt, og ikke lar seg åpne, så må prosedyre i brukerveiledningen følges.
  Hvor lang tid tar det før batteriet er fulladet? Det tar ca. 4 timer før batteriet er fulladet.
  Fungerer ventilen uten nødbatteri? Nei, det gjør den ikke. Dersom bryter for nødbatteri ikke er skrudd på under installasjon, så vil ikke ventilen åpne/lukke.
  Hvordan sletter jeg sensorer og bryter fra kontrollboksen? Ta ut strømadapteren, hold begge kanppene på kontrollboksen inne, sett strømadapter i stikkontakten igjen. Fabrikkinnstillinger er gjennomrettet.
  Hvordan stiller jeg inn tidspunkt for selvsjekk av Arjonstop®? Ventilen kjører første test 12 timer etter at strøm er påsatt første gang. Deretter hver 24. time. Tar en strømmen, så starter den på nytt igjen. Så strøm på kl. 10, første test kl. 22, og neste test 22 dagen etter.
  Betyr det noe hvordan den trådløse sensoren og kontrollboksen monteres? Ja, de må monteres loddrett (stående) for at antennen skal fungere optimalt.
  Er det bare Arjonstop® som kommer til å ha innebygd frostvakt og trykkfallsensor? Både Arjonstop® og Arjonstop connect® har frostvakt, mens det er trykkfallssensor i tillegg i Arjonstop connect.
  Hva kan den trådløse rekkevidden forventes å være mellom sensorene og kontrollenheten? Ca. 20 meter. Sintef har også testet over 1 etasje med betongdekke. Beregnet for en normal villa.
  Kan man forlenge kabelen mellom kontrollenheten og avstengningsventilen ved behov? Det er helt OK å koble på ekstra lengde, men vi leverer ikke forlengelse. Standard lengde er 5 meter.
  Må nødbatteriet aktiveres for at ventilen skal fungere? Ja.
  Hvorfor piper Arjonstop Connect? Som oftest piper den for å gi beskjed om at en av de trådløse sensorene trenger nytt batteri. Det kan også bety dårlig signal mellom trådløs sensor og kontrollboks. 
  Hvordan sletter jeg en trådløs sensor fra kontrollboksen?
  Dette gjøres enkelt ved å holde inne tilkoblingsknappen bak på den trådløse sensoren i 10 sekunder. Det blå lyset på den sonen sensoren er tilkoblet vil slukke når forbindelsen er brutt.