Overgang utvendig/innvendig
Overgang i spørytestøpt PP-R utvendig / innvendig for sammenkobling av rør med forskjellig dimensjon.

Overgang til bruk i rørsystemene blue og green pipe.

Produkttabell

Varetekst Kat.nr. NRF-nr. Eskestr.
Overgang 25/20 mm utv./innv. 1040025022 875 40 38 10 stk
Overgang 32/20 mm utv./innv. 1040032023 875 40 39 5 stk
Overgang 32/25 mm utv./innv. 1040032024 875 40 41 5 stk
Overgang 40/20 mm utv./innv. 1040040025 875 40 42 5 stk
Overgang 40/25 mm utv./innv. 1040040026 875 40 43 5 stk
Overgang 40/32 mm utv./innv. 1040040027 875 40 44 5 stk
Overgang 50/20 mm utv./innv. 1040050028 875 40 45 5 stk
Overgang 50/25 mm utv./innv. 1040050029 875 40 46 5 stk
Overgang 50/32 mm utv./innv. 1040050030 875 40 47 5 stk
Overgang 50/40 mm utv./innv. 1040050031 875 40 48 5 stk
Overgang 63/20 mm utv./innv. 1040063032 875 40 49 1 stk
Overgang 63/25 mm utv./innv. 1040063033 875 40 51 1 stk
Overgang 63/32 mm utv./innv. 1040063034 875 40 52 1 stk
Overgang 63/40 mm utv./innv. 1040063035 875 40 53 1 stk
Overgang 63/50 mm utv./innv. 1040063036 875 40 54 1 stk
Overgang 75/20 mm utv./innv. 1040075040 875 40 58 1 stk
Overgang 75/25 mm utv./innv. 1040075041 875 40 59 1 stk
Overgang 75/32 mm utv./innv. 1040075042 875 40 61 1 stk
Overgang 75/40 mm utv./innv. 1040075037 875 40 55 1 stk
Overgang 75/50 mm utv./innv. 1040075038 875 40 56 1 stk
Overgang 75/63 mm utv./innv. 1040075039 875 40 57 1 stk
Overgang 90/50 mm utv./innv. 1040090043 875 40 62 1 stk
Overgang 90/63 mm utv./innv. 1040090044 875 40 63 1 stk
Overgang 90/75 mm utv./innv. 1040090045 875 40 64 1 stk
Overgang 110/63 mm utv./innv. 1040110046 875 40 65 1 stk
Overgang 110/75 mm utv./innv. 1040110047 875 40 66 1 stk
Overgang 110/90 mm utv./innv. 1040110048 875 40 67 1 stk
Overgang 125/75 mm utv./innv. 1040125049 875 40 68 1 stk
Overgang 125/90 mm utv./innv. 1040125050 875 40 69 1 stk
Overgang 125/110 mm utv./innv. 1040125051 875 40 71 1 stk
Overgang 160/110 mm 1044160053 875 49 69 1 stk
Overgang 160/125 mm utv. 1044160055 875 40 73 1 stk
Overgang 200/160 mm utv. 1044200059 875 40 74 1 stk
Overgang 250/160 mm utv. 1044250061 875 47 29 1 stk
Overgang 250/200 mm utv. 1044250063 875 47 31 1 stk
Overgang 315/200 mm utv. 1044315064 875 47 32 1 stk
Overgang 315/250 mm utv. 1044315065 875 47 33 1 stk
Overgang 355/315 mm utv. 1044355067 875 47 34 1 stk

Dokumentasjon

Dokument Last ned
Produktdatablad PDF
Teknisk håndbok Aquatherm blue pipe PDF
FDV Aquatherm blue pipe PDF
Trykktest Aquatherm PDF

Beskrivelsestekst

Aquatherm blue pipe

Rørsystemet benyttes for kjøling og varme. Rørsystemet Aquathern Blue pipe er produsert i polypropylen, PP-R, og benyttes primært i kjøleapplikasjoner. Både comfortkjøling og dagligvarekjøling.

 

Aquatherm Blue pipe eliminerer all korrosjonsproblematikk, og gir et lavere lydnivå enn metallrør. Rør og deler sveises sammen med fusjonsteknikk hvilket gir korte monteringstider. F.eks tar det 8 sekunder å sveise sammen rør Ø20mm. Rørsystemet kan trykksettes og tas i bruk umiddelbart etter sveisingen.

 

Vår leverandør, Aquatherm, har utviklet en produksjonsmetode ved å integrere en spesiell glassfiberkompositt med polypropylen. Resultatet av dette ble en unik kombinasjon av de ulike materialene.

 

Fordelene med Aquatherm Blue pipe er:

 • Absolutt korrosjonsbestandighet
 • Høy stabilitet
 • Vesentlig mindre behov for isolering
 • Lav vekt
 • Kun kapp røret og sveis!

 

Koeffisienten for lineær ekspansjon er nesten identisk med den som gjelder for metallrør, 0,035 mm/mK. I sammenligning med andre plastrør kan klamringsavstanden økes og behovet for rørklammer reduseres.

 

Forslag til beskrivelsestekst:

Det skal leveres og monteres rørsystem for kjøling i plast type Aquatherm Blue pipe. Rørsystemet skal leveres med rør og originale deler som inngår i leverandørens/produsentens sortiment. Rørene skal være stive trykkrør i kvalitet PP-R 80, SDR7.4/SDR 11(PP-rør med glassfiberarmering), og skal være merket med angivelse av fabrikat, produksjonsstandard, godkjennelsesnummer samt produksjonskode.  Rørsystemet skal også inneha godkjenning fra Det Norske Veritas (K-3823).

 

Koblingene skal videre være tilpasset PP-R rørets egenskaper med hensyn til ekspansjon. Sammenføyning skal skje ved bruk av fusjonssveising for sikker og varig forbindelse. Det skal kun benyttes verktøy tilhørende systemet. Rørsystemet skal monteres etter produsentenes instruksjoner og etter gjeldende lovverk. På forlangende skal rørlegger fremvise godkjent produktsertifikat for det valgte rørsystem.

 • Aquatherm blue pipe

  Rørsystemet benyttes for kjøling og varme. Rørsystemet Aquathern Blue pipe er produsert i polypropylen, PP-R, og benyttes primært i kjøleapplikasjoner. Både comfortkjøling og dagligvarekjøling.

   

  Aquatherm Blue pipe eliminerer all korrosjonsproblematikk, og gir et lavere lydnivå enn metallrør. Rør og deler sveises sammen med fusjonsteknikk hvilket gir korte monteringstider. F.eks tar det 8 sekunder å sveise sammen rør Ø20mm. Rørsystemet kan trykksettes og tas i bruk umiddelbart etter sveisingen.

   

  Vår leverandør, Aquatherm, har utviklet en produksjonsmetode ved å integrere en spesiell glassfiberkompositt med polypropylen. Resultatet av dette ble en unik kombinasjon av de ulike materialene.

   

  Fordelene med Aquatherm Blue pipe er:

  • Absolutt korrosjonsbestandighet
  • Høy stabilitet
  • Vesentlig mindre behov for isolering
  • Lav vekt
  • Kun kapp røret og sveis!

   

  Koeffisienten for lineær ekspansjon er nesten identisk med den som gjelder for metallrør, 0,035 mm/mK. I sammenligning med andre plastrør kan klamringsavstanden økes og behovet for rørklammer reduseres.

   

  Forslag til beskrivelsestekst:

  Det skal leveres og monteres rørsystem for kjøling i plast type Aquatherm Blue pipe. Rørsystemet skal leveres med rør og originale deler som inngår i leverandørens/produsentens sortiment. Rørene skal være stive trykkrør i kvalitet PP-R 80, SDR7.4/SDR 11(PP-rør med glassfiberarmering), og skal være merket med angivelse av fabrikat, produksjonsstandard, godkjennelsesnummer samt produksjonskode.  Rørsystemet skal også inneha godkjenning fra Det Norske Veritas (K-3823).

   

  Koblingene skal videre være tilpasset PP-R rørets egenskaper med hensyn til ekspansjon. Sammenføyning skal skje ved bruk av fusjonssveising for sikker og varig forbindelse. Det skal kun benyttes verktøy tilhørende systemet. Rørsystemet skal monteres etter produsentenes instruksjoner og etter gjeldende lovverk. På forlangende skal rørlegger fremvise godkjent produktsertifikat for det valgte rørsystem.

Vanlig stilte spørsmål

Spørsmål

Svar

Kan det benyttes etylenglykol i Aquatherm blue pipe-rør?

Ja, dette er ikke noe problem. Husk på økte vannmengder og trykkfall i anlegget på grunn av glykol. 30 % etylenglykol gir 8 % økte vannmengder, 3 % redusert kapasitet og 18 % økning av pumpetrykk

Hvilke temperaturområde dekker et std. Aquatherm blue pipe-rør?

Fra -20 C til +90 C, 10 bar 65 C

Kan et standard Aquatherm blue pipe-rør brukes i et varmeanlegg?

Nei, da må det benyttes Aquatherm blue pipe OT

Må jeg kjøpe verktøy for å bruke systemet?

Nei, verktøy kan leies av Armaturjonsson

Kan Aquatherm blue pipe legges nedgravd?

Ja, blue pipe kan legges nedgravd som f.eks. tilførsel til snøsmeltanlegg.

Hva er største dimensjon på et Aquatherm blue pipe-rør?

Største dimensjon er 630mm Minste er 20 mm. Største Bluepipe OT er 250 mm.

Hvordan sammenføyes et Aquatherm blue pipe-rør?

Ved hjelp av fusjonssveising, el-muffer eller speilsveising, avhengig av dimensjon

Hvor lange er rørene? Dim 20-125mm er 4m, dim 160-250mm er 5,8m

Er det forskjellig rørdeler for blue pipe, blue pipe OT og green pipe?

Nei, det er samme rørdeler til alle tre systemer

Kan blue pipe benyttes til trykkluft? Ja, det kan benyttes opp til 10 bar
Kan blue pipe benyttes til vakuum? Ja, det kan benyttes til vakuum -0,9 bar
Kan Aquatherm PPR-rør benyttes sammen med bunkersolje? Ja, kan benyttes sammen med MGO 500 ppm og MGO 1000 ppm ved maks 30 °C og maks 5 bar.
Hvordan kan jeg beregne lengdeutvidelsen på Aquatherm PPR-rør? Det kan enkelt beregnes lineær ekspansjon og nødvendige ekspansjonsbøyer ved hjelp av kalkulasjonsverktøy på nett
Kan Aquatherm PPR-rør benyttes sammen med Dowcal (etylen glykol)100 og Dowcal 200 (propylen glykol)? Ja, ingen av disse skader rørene.
Kan Aquatherm blue pipe brukes til Diesel? Ja, til maks 20 °C og 2 bar.
Hvordan skal Aquatherm green- og blue pipe rør og deler kildesorteres? I restavfall.
 • Spørsmål

  Svar

  Kan det benyttes etylenglykol i Aquatherm blue pipe-rør?

  Ja, dette er ikke noe problem. Husk på økte vannmengder og trykkfall i anlegget på grunn av glykol. 30 % etylenglykol gir 8 % økte vannmengder, 3 % redusert kapasitet og 18 % økning av pumpetrykk

  Hvilke temperaturområde dekker et std. Aquatherm blue pipe-rør?

  Fra -20 C til +90 C, 10 bar 65 C

  Kan et standard Aquatherm blue pipe-rør brukes i et varmeanlegg?

  Nei, da må det benyttes Aquatherm blue pipe OT

  Må jeg kjøpe verktøy for å bruke systemet?

  Nei, verktøy kan leies av Armaturjonsson

  Kan Aquatherm blue pipe legges nedgravd?

  Ja, blue pipe kan legges nedgravd som f.eks. tilførsel til snøsmeltanlegg.

  Hva er største dimensjon på et Aquatherm blue pipe-rør?

  Største dimensjon er 630mm Minste er 20 mm. Største Bluepipe OT er 250 mm.

  Hvordan sammenføyes et Aquatherm blue pipe-rør?

  Ved hjelp av fusjonssveising, el-muffer eller speilsveising, avhengig av dimensjon

  Hvor lange er rørene? Dim 20-125mm er 4m, dim 160-250mm er 5,8m

  Er det forskjellig rørdeler for blue pipe, blue pipe OT og green pipe?

  Nei, det er samme rørdeler til alle tre systemer

  Kan blue pipe benyttes til trykkluft? Ja, det kan benyttes opp til 10 bar
  Kan blue pipe benyttes til vakuum? Ja, det kan benyttes til vakuum -0,9 bar
  Kan Aquatherm PPR-rør benyttes sammen med bunkersolje? Ja, kan benyttes sammen med MGO 500 ppm og MGO 1000 ppm ved maks 30 °C og maks 5 bar.
  Hvordan kan jeg beregne lengdeutvidelsen på Aquatherm PPR-rør? Det kan enkelt beregnes lineær ekspansjon og nødvendige ekspansjonsbøyer ved hjelp av kalkulasjonsverktøy på nett
  Kan Aquatherm PPR-rør benyttes sammen med Dowcal (etylen glykol)100 og Dowcal 200 (propylen glykol)? Ja, ingen av disse skader rørene.
  Kan Aquatherm blue pipe brukes til Diesel? Ja, til maks 20 °C og 2 bar.
  Hvordan skal Aquatherm green- og blue pipe rør og deler kildesorteres? I restavfall.