T-rør m/overgang
T rør med redusert bransj til sprinklerrørsystemet Aquatherm red pipe.

Produkttabell

Varetekst Kat.nr. NRF-nr. Eskestr.
Overgangs T-rør 40x32x40 mm 4113546 875 45 29 5 stk
Overgangs T-rør 50x32x50 mm 4113550 875 45 31 5 stk
Overgangs T-rør 50x40x50 mm 4113551 875 45 32 5 stk
Overgangs T-rør 63x32x63 mm 4113556 875 49 15 1 stk
Overgangs T-rør 63x40x63 mm 4113558 875 45 33 1 stk
Overgangs T-rør 63x50x63 mm 4113560 875 49 16 1 stk
Overgangs T-rør 75x40x75 mm 4113566 875 46 42 1 stk
Overgangs T-rør 75x50x75 mm 4113568 875 46 43 1 stk
Overgangs T-rør 75x63x75 mm 4113570 875 46 44 1 stk
Overgangs T-rør 90x50x90 mm 4113580 875 46 45 1 stk
Overgangs T-rør 90x63x90 mm 4113582 875 49 17 1 stk
Overgangs T-rør 90x75x90 mm 4113584 875 49 18 1 stk
Overgangs T-rør 110x63x110 mm 4113586 875 49 19 1 stk
Overgangs T-rør 110x75x110 mm 4113588 875 46 46 1 stk
Overgangs T-rør 110x90x110 mm 4113590 875 49 21 1 stk
Overgangs T-rør 125x75x125 mm 4113592 875 46 47 1 stk
Overgangs T-rør 125x90x125 mm 4113594 875 49 22 1 stk
Overgangs T-rør 125x110x125 mm 4113596 875 49 23 1 stk

Dokumentasjon

Dokument Last ned
Produktdatablad PDF

Beskrivelsestekst

Aquatherm red pipe

Rørsystemet benyttes for sprinkler- og vanntåkesystem. Rørsystemet Aquatherm Red pipe er produsert i polypropylen, PP-R, og benyttes til distribusjon av vann i sprinkler- og vanntåkesystem. Aquatherm Red pipe tilbyr markedet en stor bredde av rør og rørdeler for installasjon av sprinklersystem. Systemet er basert på et glassfiberarmert polypropylenrør (faser composite) som produseres i en flerlagsprosess.

 

Materialet Fusiolen, PP-R (80) FS, som benyttes til produksjonen av disse rørene, er spesielt utviklet for å møte de kravene som finnes, både hva gjelder selve installsjonsprosessen og de krav som settes til sikkerhet under drift.

 

Aquatherm Red pipe er sveisbare uten bruk av pakninger eller lim, og systemet er naturligvis også fritt for korrosjonsproblematikk. Rør og rørdeler er sertifisert med registreringsnummer 684A av LPCB i henhold til retningslinjene LPS 1260. På bakgrunn av dette har også FG godkjent systemet til bruk for sprinkling i Norge. Systemet kan benyttes i risikoklasser LH og OH1 til OH4, i henhold til Norsk Standard NS 12845 og NS-EN 16925:2018. Se "teknisk instruksjon" for nærmere opplysninger om bruksområder.

 

Forslag til beskrivelsestekst (ikke innstøpt)

Det skal leveres og monteres rørsystem for sprinkler i plast type Aquatherm Red pipe. Rørsystemet skal leveres med rør og originale deler som inngår i leverandørens/produsentens sortiment, og rørsystemet skal ha FG-godkjenning. Rørene skal være stive trykkrør i kvalitet PP-R 80, SDR7.4 (PP-rør med glassfiberarmering), og skal være merket med angivelse av fabrikat, produksjonsstandard, godkjennelsesnummer samt produksjonskode.

 

Koblingene skal videre være tilpasset PP-R rørets egenskaper med hensyn til ekspansjon. Sammenføyning skal skje ved bruk av fusjonssveising for sikker og varig forbindelse. Det skal kun benyttes verktøy tilhørende systemet. Sprinkel-systemet skal monteres etter produsentenes instruksjoner og etter gjeldende standard for sprinkling. På forlangende skal rørlegger fremvise godkjent produktsertifikat for det valgte sprinkel-system.

 

Forslag til beskrivelsestekst ved innstøping

Sprinkleranlegget skal prosjekteres etter boligsprinkelstandarden NS-EN 16925:2018 og rørsystemet skal ha FG-godkjenning for innstøping. Det skal leveres og monteres rørsystem for sprinkler i plast type Aquatherm Red pipe. Rørsystemet skal leveres med rør og originale deler som inngår i leverandørens/produsentens sortiment. Rørene skal være stive trykkrør i kvalitet PP-R 80, SDR7.4 (PP-rør med glassfiberarmering), og skal være merket med angivelse av fabrikat, produksjonsstandard, godkjennelsesnummer samt produksjonskode.

 

Koblingene skal videre være tilpasset PP-R rørets egenskaper med hensyn til ekspansjon. Sammenføyning skal skje ved bruk av fusjonssveising for sikker og varig forbindelse. Det skal kun benyttes verktøy tilhørende systemet. Sprinkel-systemet skal monteres etter produsentenes instruksjoner og etter gjeldende standard for sprinkling.

 • Aquatherm red pipe

  Rørsystemet benyttes for sprinkler- og vanntåkesystem. Rørsystemet Aquatherm Red pipe er produsert i polypropylen, PP-R, og benyttes til distribusjon av vann i sprinkler- og vanntåkesystem. Aquatherm Red pipe tilbyr markedet en stor bredde av rør og rørdeler for installasjon av sprinklersystem. Systemet er basert på et glassfiberarmert polypropylenrør (faser composite) som produseres i en flerlagsprosess.

   

  Materialet Fusiolen, PP-R (80) FS, som benyttes til produksjonen av disse rørene, er spesielt utviklet for å møte de kravene som finnes, både hva gjelder selve installsjonsprosessen og de krav som settes til sikkerhet under drift.

   

  Aquatherm Red pipe er sveisbare uten bruk av pakninger eller lim, og systemet er naturligvis også fritt for korrosjonsproblematikk. Rør og rørdeler er sertifisert med registreringsnummer 684A av LPCB i henhold til retningslinjene LPS 1260. På bakgrunn av dette har også FG godkjent systemet til bruk for sprinkling i Norge. Systemet kan benyttes i risikoklasser LH og OH1 til OH4, i henhold til Norsk Standard NS 12845 og NS-EN 16925:2018. Se "teknisk instruksjon" for nærmere opplysninger om bruksområder.

   

  Forslag til beskrivelsestekst (ikke innstøpt)

  Det skal leveres og monteres rørsystem for sprinkler i plast type Aquatherm Red pipe. Rørsystemet skal leveres med rør og originale deler som inngår i leverandørens/produsentens sortiment, og rørsystemet skal ha FG-godkjenning. Rørene skal være stive trykkrør i kvalitet PP-R 80, SDR7.4 (PP-rør med glassfiberarmering), og skal være merket med angivelse av fabrikat, produksjonsstandard, godkjennelsesnummer samt produksjonskode.

   

  Koblingene skal videre være tilpasset PP-R rørets egenskaper med hensyn til ekspansjon. Sammenføyning skal skje ved bruk av fusjonssveising for sikker og varig forbindelse. Det skal kun benyttes verktøy tilhørende systemet. Sprinkel-systemet skal monteres etter produsentenes instruksjoner og etter gjeldende standard for sprinkling. På forlangende skal rørlegger fremvise godkjent produktsertifikat for det valgte sprinkel-system.

   

  Forslag til beskrivelsestekst ved innstøping

  Sprinkleranlegget skal prosjekteres etter boligsprinkelstandarden NS-EN 16925:2018 og rørsystemet skal ha FG-godkjenning for innstøping. Det skal leveres og monteres rørsystem for sprinkler i plast type Aquatherm Red pipe. Rørsystemet skal leveres med rør og originale deler som inngår i leverandørens/produsentens sortiment. Rørene skal være stive trykkrør i kvalitet PP-R 80, SDR7.4 (PP-rør med glassfiberarmering), og skal være merket med angivelse av fabrikat, produksjonsstandard, godkjennelsesnummer samt produksjonskode.

   

  Koblingene skal videre være tilpasset PP-R rørets egenskaper med hensyn til ekspansjon. Sammenføyning skal skje ved bruk av fusjonssveising for sikker og varig forbindelse. Det skal kun benyttes verktøy tilhørende systemet. Sprinkel-systemet skal monteres etter produsentenes instruksjoner og etter gjeldende standard for sprinkling.

Vanlig stilte spørsmål

Spørsmål Svar
Er red pipe FG-godkjent? Ja, red pipe er FG-godkjent både iht. NS-EN 12845, CEA 400-1 og NS-EN 16925:2018 (boligsprinkelstandarden)
Hvilke bruksområder gjelder for red pipe? NS-EN 12845/CEA 400-1: LH og OH1, OH2,OH3,OH4 med begrensninger. NS-EN 16925:2018 (boligsprinklerstandarden)
Hvordan kan red pipe legges?

Red pipe kan legges åpent, skjult i gipsvegg/tak eller innstøpt. Innstøpingen er begrenset til anlegg prosjektert og utført etter NS-EN 16925:2018. Red pipe benyttes med nedadrettede hoder (pendent) og Quik response hoder. Red pipe benyttes ikke til oversprinkling og i hulrom med mye brennbart materiell.

Kan red pipe brukes på tørranlegg? Nei, kun på våtanlegg
Kan red pipe brukes både i tradisjonelle sprinkelanlegg og vanntåkeanlegg? Ja, red pipe kan benyttes i begge systemer
Må jeg kjøpe verktøy for å utføre red pipe? Nei, vi har etablert en utleieordning for verktøy
Prosjekterer Armaturjonsson sprinkelanlegg? Nei, det må alltid benyttes et FG-godkjent sprinkelforetak til dette
Leverer dere sprinklerhoder? Nei
Kan jeg støpe det inn? Red pipe er FG-godkjent for innstøping når det prosjekteres iht NA-EN 16925:2018 (boligsprinkelstandarden)
Kan red pipe benyttes i vanntåkeinstallasjoner? Ja, dersom anleggene ligger innenfor godkjente risikoklasser
Hvordan sammenføyes rør og del? Ved bruk av oppvarming. Ingen skadelige tilsatsmidler nødvendig

Hvilke fareklasser er godkjent?

LH eks. skoler og kontorer (over tett, ikke brennbar, himling med brannmotstand min. 30 minutter), OH1 eks. sykehus og kontor (generelt unntak: lagerrom. Sprinkler med utløsertemp på maks 74°C), OH2 eks. parkering og museum (spesial eller fast response sprinkler), OH3 eks. driftsrom (romtemperatur mellom 10 og 49 °C), OH4 begrenset til eks. ustillingshaller, kino, teatre og konsertsaler. (regelmessig systemtest kreves).

Hvilke dimensjoner leveres? Fra 20 til 125mm utvendig målt (DN10-DN90)
Hvordan skal red pipe klamres? Iht gjeldende sprinklerreglement
Kan red pipe monteres i minusgrader? Ja, det eneste kriteriet er at oppvarmingstiden økes med 50% ved temperaturer under +5 grader celsius.
Hvilke begrensninger har red pipe? Kun våtanlegg og innomhus. Begrensninger i hulrom som benyttes som ventilasjon og som rør til oversprinklerhoder. Rørsystemet er godkjent for sprinklerhoder med utløsningstemperatur under 79 °C. 
Hvis det skal kjernebores i plattendekke for sprinklerutsparingsformer for åpen montasje, hvor stort hull må bores? Minimum 60 mm for åpnen montasje og minimum 80 mm for skjult montasje.
Hvor stor utsparing må det tas i plattendekke til utsparingsformer for red pipe, når rørsystemet skal monteres etter at dekket er heist på plass?

Minimum 60x60 mm for åpen montasje og minimum 80x80 mm for skjult montasje.

Hvordan skal Aquatherm red pipe rør og deler kildesorteres korrekt?

I restavfall.

 • Spørsmål Svar
  Er red pipe FG-godkjent? Ja, red pipe er FG-godkjent både iht. NS-EN 12845, CEA 400-1 og NS-EN 16925:2018 (boligsprinkelstandarden)
  Hvilke bruksområder gjelder for red pipe? NS-EN 12845/CEA 400-1: LH og OH1, OH2,OH3,OH4 med begrensninger. NS-EN 16925:2018 (boligsprinklerstandarden)
  Hvordan kan red pipe legges?

  Red pipe kan legges åpent, skjult i gipsvegg/tak eller innstøpt. Innstøpingen er begrenset til anlegg prosjektert og utført etter NS-EN 16925:2018. Red pipe benyttes med nedadrettede hoder (pendent) og Quik response hoder. Red pipe benyttes ikke til oversprinkling og i hulrom med mye brennbart materiell.

  Kan red pipe brukes på tørranlegg? Nei, kun på våtanlegg
  Kan red pipe brukes både i tradisjonelle sprinkelanlegg og vanntåkeanlegg? Ja, red pipe kan benyttes i begge systemer
  Må jeg kjøpe verktøy for å utføre red pipe? Nei, vi har etablert en utleieordning for verktøy
  Prosjekterer Armaturjonsson sprinkelanlegg? Nei, det må alltid benyttes et FG-godkjent sprinkelforetak til dette
  Leverer dere sprinklerhoder? Nei
  Kan jeg støpe det inn? Red pipe er FG-godkjent for innstøping når det prosjekteres iht NA-EN 16925:2018 (boligsprinkelstandarden)
  Kan red pipe benyttes i vanntåkeinstallasjoner? Ja, dersom anleggene ligger innenfor godkjente risikoklasser
  Hvordan sammenføyes rør og del? Ved bruk av oppvarming. Ingen skadelige tilsatsmidler nødvendig

  Hvilke fareklasser er godkjent?

  LH eks. skoler og kontorer (over tett, ikke brennbar, himling med brannmotstand min. 30 minutter), OH1 eks. sykehus og kontor (generelt unntak: lagerrom. Sprinkler med utløsertemp på maks 74°C), OH2 eks. parkering og museum (spesial eller fast response sprinkler), OH3 eks. driftsrom (romtemperatur mellom 10 og 49 °C), OH4 begrenset til eks. ustillingshaller, kino, teatre og konsertsaler. (regelmessig systemtest kreves).

  Hvilke dimensjoner leveres? Fra 20 til 125mm utvendig målt (DN10-DN90)
  Hvordan skal red pipe klamres? Iht gjeldende sprinklerreglement
  Kan red pipe monteres i minusgrader? Ja, det eneste kriteriet er at oppvarmingstiden økes med 50% ved temperaturer under +5 grader celsius.
  Hvilke begrensninger har red pipe? Kun våtanlegg og innomhus. Begrensninger i hulrom som benyttes som ventilasjon og som rør til oversprinklerhoder. Rørsystemet er godkjent for sprinklerhoder med utløsningstemperatur under 79 °C. 
  Hvis det skal kjernebores i plattendekke for sprinklerutsparingsformer for åpen montasje, hvor stort hull må bores? Minimum 60 mm for åpnen montasje og minimum 80 mm for skjult montasje.
  Hvor stor utsparing må det tas i plattendekke til utsparingsformer for red pipe, når rørsystemet skal monteres etter at dekket er heist på plass?

  Minimum 60x60 mm for åpen montasje og minimum 80x80 mm for skjult montasje.

  Hvordan skal Aquatherm red pipe rør og deler kildesorteres korrekt?

  I restavfall.