Overgangsmuffe rund
Overgangsmuffe rund benyttes der hvor det ikke er behov for mothold med skift eller fastnøkkel. Egnet i de tilfeller hvor sprinklerhoder skal monteres med gjengetråd, gjengeteape eller gjenge lim (Locktite).

Overgangsmuffe med innvendig gjenge beregnet for sprinklerhoder som monteres med gjengeteape, tråd eller lim.

Velegnet for innstøping.

Produkttabell

Varetekst Kat.nr. NRF-nr. Eskestr.
Overgangsmuffe 32-1/2″ 3070032023 8754685 5 stk
Overgangsmuffe 40-1/2″ 3070040024 8754686 5 stk

Dokumentasjon

Dokument Last ned
Produktdatablad PDF

Beskrivelsestekst

Aquatherm red pipe

Rørsystemet benyttes for sprinkler- og vanntåkesystem. Rørsystemet Aquatherm Red pipe er produsert i polypropylen, PP-R, og benyttes til distribusjon av vann i sprinkler- og vanntåkesystem. Aquatherm Red pipe tilbyr markedet en stor bredde av rør og rørdeler for installasjon av sprinklersystem. Systemet er basert på et glassfiberarmert polypropylenrør (faser composite) som produseres i en flerlagsprosess.

 

Materialet Fusiolen, PP-R (80) FS, som benyttes til produksjonen av disse rørene, er spesielt utviklet for å møte de kravene som finnes, både hva gjelder selve installsjonsprosessen og de krav som settes til sikkerhet under drift.

 

Aquatherm Red pipe er sveisbare uten bruk av pakninger eller lim, og systemet er naturligvis også fritt for korrosjonsproblematikk. Rør og rørdeler er sertifisert med registreringsnummer 684A av LPCB i henhold til retningslinjene LPS 1260. På bakgrunn av dette har også FG godkjent systemet til bruk for sprinkling i Norge. Systemet kan benyttes i risikoklasser LH og OH1 til OH4, i henhold til Norsk Standard NS 12845 og NS-EN 16925:2018. Se "teknisk instruksjon" for nærmere opplysninger om bruksområder.

 

Forslag til beskrivelsestekst (ikke innstøpt)

Det skal leveres og monteres rørsystem for sprinkler i plast type Aquatherm Red pipe. Rørsystemet skal leveres med rør og originale deler som inngår i leverandørens/produsentens sortiment, og rørsystemet skal ha FG-godkjenning. Rørene skal være stive trykkrør i kvalitet PP-R 80, SDR7.4 (PP-rør med glassfiberarmering), og skal være merket med angivelse av fabrikat, produksjonsstandard, godkjennelsesnummer samt produksjonskode.

 

Koblingene skal videre være tilpasset PP-R rørets egenskaper med hensyn til ekspansjon. Sammenføyning skal skje ved bruk av fusjonssveising for sikker og varig forbindelse. Det skal kun benyttes verktøy tilhørende systemet. Sprinkel-systemet skal monteres etter produsentenes instruksjoner og etter gjeldende standard for sprinkling. På forlangende skal rørlegger fremvise godkjent produktsertifikat for det valgte sprinkel-system.

 

Forslag til beskrivelsestekst ved innstøping

Sprinkleranlegget skal prosjekteres etter boligsprinkelstandarden NS-EN 16925:2018 og rørsystemet skal ha FG-godkjenning for innstøping. Det skal leveres og monteres rørsystem for sprinkler i plast type Aquatherm Red pipe. Rørsystemet skal leveres med rør og originale deler som inngår i leverandørens/produsentens sortiment. Rørene skal være stive trykkrør i kvalitet PP-R 80, SDR7.4 (PP-rør med glassfiberarmering), og skal være merket med angivelse av fabrikat, produksjonsstandard, godkjennelsesnummer samt produksjonskode.

 

Koblingene skal videre være tilpasset PP-R rørets egenskaper med hensyn til ekspansjon. Sammenføyning skal skje ved bruk av fusjonssveising for sikker og varig forbindelse. Det skal kun benyttes verktøy tilhørende systemet. Sprinkel-systemet skal monteres etter produsentenes instruksjoner og etter gjeldende standard for sprinkling.

 • Aquatherm red pipe

  Rørsystemet benyttes for sprinkler- og vanntåkesystem. Rørsystemet Aquatherm Red pipe er produsert i polypropylen, PP-R, og benyttes til distribusjon av vann i sprinkler- og vanntåkesystem. Aquatherm Red pipe tilbyr markedet en stor bredde av rør og rørdeler for installasjon av sprinklersystem. Systemet er basert på et glassfiberarmert polypropylenrør (faser composite) som produseres i en flerlagsprosess.

   

  Materialet Fusiolen, PP-R (80) FS, som benyttes til produksjonen av disse rørene, er spesielt utviklet for å møte de kravene som finnes, både hva gjelder selve installsjonsprosessen og de krav som settes til sikkerhet under drift.

   

  Aquatherm Red pipe er sveisbare uten bruk av pakninger eller lim, og systemet er naturligvis også fritt for korrosjonsproblematikk. Rør og rørdeler er sertifisert med registreringsnummer 684A av LPCB i henhold til retningslinjene LPS 1260. På bakgrunn av dette har også FG godkjent systemet til bruk for sprinkling i Norge. Systemet kan benyttes i risikoklasser LH og OH1 til OH4, i henhold til Norsk Standard NS 12845 og NS-EN 16925:2018. Se "teknisk instruksjon" for nærmere opplysninger om bruksområder.

   

  Forslag til beskrivelsestekst (ikke innstøpt)

  Det skal leveres og monteres rørsystem for sprinkler i plast type Aquatherm Red pipe. Rørsystemet skal leveres med rør og originale deler som inngår i leverandørens/produsentens sortiment, og rørsystemet skal ha FG-godkjenning. Rørene skal være stive trykkrør i kvalitet PP-R 80, SDR7.4 (PP-rør med glassfiberarmering), og skal være merket med angivelse av fabrikat, produksjonsstandard, godkjennelsesnummer samt produksjonskode.

   

  Koblingene skal videre være tilpasset PP-R rørets egenskaper med hensyn til ekspansjon. Sammenføyning skal skje ved bruk av fusjonssveising for sikker og varig forbindelse. Det skal kun benyttes verktøy tilhørende systemet. Sprinkel-systemet skal monteres etter produsentenes instruksjoner og etter gjeldende standard for sprinkling. På forlangende skal rørlegger fremvise godkjent produktsertifikat for det valgte sprinkel-system.

   

  Forslag til beskrivelsestekst ved innstøping

  Sprinkleranlegget skal prosjekteres etter boligsprinkelstandarden NS-EN 16925:2018 og rørsystemet skal ha FG-godkjenning for innstøping. Det skal leveres og monteres rørsystem for sprinkler i plast type Aquatherm Red pipe. Rørsystemet skal leveres med rør og originale deler som inngår i leverandørens/produsentens sortiment. Rørene skal være stive trykkrør i kvalitet PP-R 80, SDR7.4 (PP-rør med glassfiberarmering), og skal være merket med angivelse av fabrikat, produksjonsstandard, godkjennelsesnummer samt produksjonskode.

   

  Koblingene skal videre være tilpasset PP-R rørets egenskaper med hensyn til ekspansjon. Sammenføyning skal skje ved bruk av fusjonssveising for sikker og varig forbindelse. Det skal kun benyttes verktøy tilhørende systemet. Sprinkel-systemet skal monteres etter produsentenes instruksjoner og etter gjeldende standard for sprinkling.

Vanlig stilte spørsmål

Spørsmål Svar
Er red pipe FG-godkjent? Ja, red pipe er FG-godkjent både iht. NS-EN 12845, CEA 400-1 og NS-EN 16925:2018 (boligsprinkelstandarden)
Hvilke bruksområder gjelder for red pipe? NS-EN 12845/CEA 400-1: LH og OH1, OH2,OH3,OH4 med begrensninger. NS-EN 16925:2018 (boligsprinklerstandarden)
Hvordan kan red pipe legges?

Red pipe kan legges åpent, skjult i gipsvegg/tak eller innstøpt. Innstøpingen er begrenset til anlegg prosjektert og utført etter NS-EN 16925:2018. Red pipe benyttes med nedadrettede hoder (pendent) og Quik response hoder. Red pipe benyttes ikke til oversprinkling og i hulrom med mye brennbart materiell.

Kan red pipe brukes på tørranlegg? Nei, kun på våtanlegg
Kan red pipe brukes både i tradisjonelle sprinkelanlegg og vanntåkeanlegg? Ja, red pipe kan benyttes i begge systemer
Må jeg kjøpe verktøy for å utføre red pipe? Nei, vi har etablert en utleieordning for verktøy
Prosjekterer Armaturjonsson sprinkelanlegg? Nei, det må alltid benyttes et FG-godkjent sprinkelforetak til dette
Leverer dere sprinklerhoder? Nei
Kan jeg støpe det inn? Red pipe er FG-godkjent for innstøping når det prosjekteres iht NA-EN 16925:2018 (boligsprinkelstandarden)
Kan red pipe benyttes i vanntåkeinstallasjoner? Ja, dersom anleggene ligger innenfor godkjente risikoklasser
Hvordan sammenføyes rør og del? Ved bruk av oppvarming. Ingen skadelige tilsatsmidler nødvendig

Hvilke fareklasser er godkjent?

LH eks. skoler og kontorer (over tett, ikke brennbar, himling med brannmotstand min. 30 minutter), OH1 eks. sykehus og kontor (generelt unntak: lagerrom. Sprinkler med utløsertemp på maks 74°C), OH2 eks. parkering og museum (spesial eller fast response sprinkler), OH3 eks. driftsrom (romtemperatur mellom 10 og 49 °C), OH4 begrenset til eks. ustillingshaller, kino, teatre og konsertsaler. (regelmessig systemtest kreves).

Hvilke dimensjoner leveres? Fra 20 til 125mm utvendig målt (DN10-DN90)
Hvordan skal red pipe klamres? Iht gjeldende sprinklerreglement
Kan red pipe monteres i minusgrader? Ja, det eneste kriteriet er at oppvarmingstiden økes med 50% ved temperaturer under +5 grader celsius.
Hvilke begrensninger har red pipe? Kun våtanlegg og innomhus. Begrensninger i hulrom som benyttes som ventilasjon og som rør til oversprinklerhoder. Rørsystemet er godkjent for sprinklerhoder med utløsningstemperatur under 79 °C. 
Hvis det skal kjernebores i plattendekke for sprinklerutsparingsformer for åpen montasje, hvor stort hull må bores? Minimum 60 mm for åpnen montasje og minimum 80 mm for skjult montasje.
Hvor stor utsparing må det tas i plattendekke til utsparingsformer for red pipe, når rørsystemet skal monteres etter at dekket er heist på plass?

Minimum 60x60 mm for åpen montasje og minimum 80x80 mm for skjult montasje.

Hvordan skal Aquatherm red pipe rør og deler kildesorteres korrekt?

I restavfall.

 • Spørsmål Svar
  Er red pipe FG-godkjent? Ja, red pipe er FG-godkjent både iht. NS-EN 12845, CEA 400-1 og NS-EN 16925:2018 (boligsprinkelstandarden)
  Hvilke bruksområder gjelder for red pipe? NS-EN 12845/CEA 400-1: LH og OH1, OH2,OH3,OH4 med begrensninger. NS-EN 16925:2018 (boligsprinklerstandarden)
  Hvordan kan red pipe legges?

  Red pipe kan legges åpent, skjult i gipsvegg/tak eller innstøpt. Innstøpingen er begrenset til anlegg prosjektert og utført etter NS-EN 16925:2018. Red pipe benyttes med nedadrettede hoder (pendent) og Quik response hoder. Red pipe benyttes ikke til oversprinkling og i hulrom med mye brennbart materiell.

  Kan red pipe brukes på tørranlegg? Nei, kun på våtanlegg
  Kan red pipe brukes både i tradisjonelle sprinkelanlegg og vanntåkeanlegg? Ja, red pipe kan benyttes i begge systemer
  Må jeg kjøpe verktøy for å utføre red pipe? Nei, vi har etablert en utleieordning for verktøy
  Prosjekterer Armaturjonsson sprinkelanlegg? Nei, det må alltid benyttes et FG-godkjent sprinkelforetak til dette
  Leverer dere sprinklerhoder? Nei
  Kan jeg støpe det inn? Red pipe er FG-godkjent for innstøping når det prosjekteres iht NA-EN 16925:2018 (boligsprinkelstandarden)
  Kan red pipe benyttes i vanntåkeinstallasjoner? Ja, dersom anleggene ligger innenfor godkjente risikoklasser
  Hvordan sammenføyes rør og del? Ved bruk av oppvarming. Ingen skadelige tilsatsmidler nødvendig

  Hvilke fareklasser er godkjent?

  LH eks. skoler og kontorer (over tett, ikke brennbar, himling med brannmotstand min. 30 minutter), OH1 eks. sykehus og kontor (generelt unntak: lagerrom. Sprinkler med utløsertemp på maks 74°C), OH2 eks. parkering og museum (spesial eller fast response sprinkler), OH3 eks. driftsrom (romtemperatur mellom 10 og 49 °C), OH4 begrenset til eks. ustillingshaller, kino, teatre og konsertsaler. (regelmessig systemtest kreves).

  Hvilke dimensjoner leveres? Fra 20 til 125mm utvendig målt (DN10-DN90)
  Hvordan skal red pipe klamres? Iht gjeldende sprinklerreglement
  Kan red pipe monteres i minusgrader? Ja, det eneste kriteriet er at oppvarmingstiden økes med 50% ved temperaturer under +5 grader celsius.
  Hvilke begrensninger har red pipe? Kun våtanlegg og innomhus. Begrensninger i hulrom som benyttes som ventilasjon og som rør til oversprinklerhoder. Rørsystemet er godkjent for sprinklerhoder med utløsningstemperatur under 79 °C. 
  Hvis det skal kjernebores i plattendekke for sprinklerutsparingsformer for åpen montasje, hvor stort hull må bores? Minimum 60 mm for åpnen montasje og minimum 80 mm for skjult montasje.
  Hvor stor utsparing må det tas i plattendekke til utsparingsformer for red pipe, når rørsystemet skal monteres etter at dekket er heist på plass?

  Minimum 60x60 mm for åpen montasje og minimum 80x80 mm for skjult montasje.

  Hvordan skal Aquatherm red pipe rør og deler kildesorteres korrekt?

  I restavfall.