EL-kniv
For slissing av spor til rør i EPS og XPS.

Koffert leveres komplett med det utstyret du trenger for å slisse spor i EPS/XPS-plater før legging av rør.

Kofferten inneholder:

 • EL-kniv 200 W med 3 m kabel
 • 1 x umbrako for stramming av skruer på feste av kniv/skjæreplate
 • 1 x baseplate for bruk sammen med bøybare kniver
 • 1 x baseplate for bruk sammen med rette kniver for kapping av EPS/XPS-plater
 • 1 x stålbørste for rengjøring av verktøy
 • 1 x knivblad 150 mm
 • 1 x knivblad 200 mm
 • 2 x bøybare knivblad 300 mm

Ved bruk innendørs sørg for god ventilasjon i lokalet der arbeidet utføres.
Det vil kunne utvikle seg mye røyk dersom det benyttes høy temperatur på verktøyet eller at en slisser/kapper EPS/XPS langsomt.

Produkttabell

Varetekst Kat.nr. NRF-nr. Eskestr.
EL-kniv for slissing EPS/XPS 200 W 407300100
150 mm knivblad for EL-kniv 407300200
200 mm knivblad for EL-kniv 407300300
300 mm bøyelig knivblad for EL-kniv 407300400

Dokumentasjon

Dokument Last ned
Produktdatablad PDF
Brukermanual EL-kniv PDF

Beskrivelsestekst

Det skal benyttes RIR- system som type JRG Sanipex.

Systemet består av rør, fordelere, skap og veggbokser med tilbehør.
Rørsystemet skal ha Sintef Byggforsk Teknisk Godkjenning (f.eks. TG2464).

Rørsystemet skal ha kuplinger av en slik utførelse at det sikrer fullt gjennomstrømning uten innsnevringer, som reduserer risikoen for strømningsstøy og dødlommer. Videre reduseres risikoen for legionella i systemet. Kuplingene skal være tilpasset PE-X-rørets egenskaper med hensyn til ekspansjon, skal monteres med spesialverktøy og trekkes til med systemets  momentnøkkel for å sikre mot lekkasjer ved termisk utvidelse. Det skal benyttes rørsystem hvor kuplinger og rør kan demonteres og remonteres. Som hovedretningslinje for utførelsen skal det benyttes Byggebransjens våtromsnorm, blad 42.210 RIR-systemer.

Maks. temperatur: 95 °C
Maks driftstemperatur: 70 °C
Trykklasse: PN10

Det skal benyttes veggbokser ved alle tappesteder. I våtsone skal systemets mansjett benyttes. Det skal benyttes fordelerskap som tilhører rørsystemet. Avløp fra fordelerskap skal monteres synlig i rom med sluk. Spikeravvisere skal benyttes ved gjennomføring i stendere iht. systemets monteringsveiledning. 

 • Det skal benyttes RIR- system som type JRG Sanipex.

  Systemet består av rør, fordelere, skap og veggbokser med tilbehør.
  Rørsystemet skal ha Sintef Byggforsk Teknisk Godkjenning (f.eks. TG2464).

  Rørsystemet skal ha kuplinger av en slik utførelse at det sikrer fullt gjennomstrømning uten innsnevringer, som reduserer risikoen for strømningsstøy og dødlommer. Videre reduseres risikoen for legionella i systemet. Kuplingene skal være tilpasset PE-X-rørets egenskaper med hensyn til ekspansjon, skal monteres med spesialverktøy og trekkes til med systemets  momentnøkkel for å sikre mot lekkasjer ved termisk utvidelse. Det skal benyttes rørsystem hvor kuplinger og rør kan demonteres og remonteres. Som hovedretningslinje for utførelsen skal det benyttes Byggebransjens våtromsnorm, blad 42.210 RIR-systemer.

  Maks. temperatur: 95 °C
  Maks driftstemperatur: 70 °C
  Trykklasse: PN10

  Det skal benyttes veggbokser ved alle tappesteder. I våtsone skal systemets mansjett benyttes. Det skal benyttes fordelerskap som tilhører rørsystemet. Avløp fra fordelerskap skal monteres synlig i rom med sluk. Spikeravvisere skal benyttes ved gjennomføring i stendere iht. systemets monteringsveiledning.