SpiroVent Superior S600
Spirovent Superior S600 vakuumavgasser for varme- og kjøleanlegg

Til bruk i varme- og kjøleanlegg med inntil 40% glykol. Fjerner effektivt både mikrobobler og oppløst luft, noe som forebygger korrosjon og driftsproblemer. Klargjort for tilkobling til Modbus og fjernovervåkning via web. 
Kan leveres med automatisk etterfylling, enten med direkte tilkobling eller via påfyllingskar.

Temperatur og driftstrykk 0-90°C og 2,5-6 bar.
Systemvolum inntil 325 m3.
Kan også leveres i 60Hz utførelse for marine applikasjoner.

HxBxD 1020x673x360 mm

Produkttabell

Varetekst Kat.nr. NRF-nr. Eskestr.
SpiroVent Superior S600 MV06A50 856 20 53 1 stk
SpiroVent Superior S600 m/påfyllingstank MV06B50 856 20 54 1 stk
SpiroVent Superior S600 m/direkte påfylling MV06R50 856 20 55 1 stk

Dokumentasjon

Dokument Last ned
Produktdatablad PDF
FDV SpiroVent Superior S600 PDF
Spirovent Superior S600 Brukerhåndbok PDF

Beskrivelsestekst

 • Vakuumavgasseren må produseres etter en ISO9001 og 14001 sertifisert produsent.
 • Produktet må effektivt fjerne oppløst, mikrobobler og fri luft fra varme eller kjøleanlegget.
 • Avgasseren må ha en kvalitet som innen 3 uker klarer å fjerne all luft i anlegget.
 • Avgasseren skal monteres med korte fleksible slanger i en delstrøm på anleggets sekundærside.
 • Avgasseren må dimensjoneres etter leverandørens beskrivelse tilpasset anleggetets volum, trykk og temperatur.
 • Avgasser med automatisk vannpåfylling må forsynes med tilbakeslagsventil klasse BA for væskekategori 3 i henhold til NS-EN 1717. Informasjon om status og påfylling skal ha mulighet for å overføres via voltfritt signal til sentral driftsovervåking.
 • Avgasseren skal utstyres med trykk/vakuum meter og display som gir informasjon om status drift, tid, temperatur og historikk. Avgasseren må ha automatisk «stand by» avstengning når anlegget er luftfritt.
 • Avgasseren må ikke avgi mer lyd enn 60 dB (A) under drift.
 • Avgasseren må være utstyrt med beskyttelses funksjon mot tørrkjøring.
 • Avgasser med automatisk påfylling skal ha funksjon for første gangs oppfylling av systemvannet via avgasseren.
 • Avgasseren må ha en produktgaranti på minimum 2 år.
 • Det må medfølge produkt, drift og serviceinstruks for vakuumavgasseren.
  • Vakuumavgasseren må produseres etter en ISO9001 og 14001 sertifisert produsent.
  • Produktet må effektivt fjerne oppløst, mikrobobler og fri luft fra varme eller kjøleanlegget.
  • Avgasseren må ha en kvalitet som innen 3 uker klarer å fjerne all luft i anlegget.
  • Avgasseren skal monteres med korte fleksible slanger i en delstrøm på anleggets sekundærside.
  • Avgasseren må dimensjoneres etter leverandørens beskrivelse tilpasset anleggetets volum, trykk og temperatur.
  • Avgasser med automatisk vannpåfylling må forsynes med tilbakeslagsventil klasse BA for væskekategori 3 i henhold til NS-EN 1717. Informasjon om status og påfylling skal ha mulighet for å overføres via voltfritt signal til sentral driftsovervåking.
  • Avgasseren skal utstyres med trykk/vakuum meter og display som gir informasjon om status drift, tid, temperatur og historikk. Avgasseren må ha automatisk «stand by» avstengning når anlegget er luftfritt.
  • Avgasseren må ikke avgi mer lyd enn 60 dB (A) under drift.
  • Avgasseren må være utstyrt med beskyttelses funksjon mot tørrkjøring.
  • Avgasser med automatisk påfylling skal ha funksjon for første gangs oppfylling av systemvannet via avgasseren.
  • Avgasseren må ha en produktgaranti på minimum 2 år.
  • Det må medfølge produkt, drift og serviceinstruks for vakuumavgasseren.

Vanlig stilte spørsmål

Spørsmål

Svar

Kan en vakuumavgasser erstatte en mikrobobleutskiller?

Ja

Hvor stort systemvolum/trykk kan en S600 benyttes til?

Systemvolum inntil 325 m³, systemtrykk 2,5-6 bar.

Hva er serviceintervallene for S600?

Ved behov: Sil på inntakssiden renses

Hvert år: Bytt innmat i magnetventil på inntaksside (R61.532)

Hvert annet år: Bytt topputlufter (R73.287) og innmat i magnetventil på påfyllingssiden (R12.003, kun for enheter med etterfyllingsfunksjon)

 

Kan SpiroVent Superior S400 og S600 kobles til SD-anlegg?

Ja, enhetene støtter ModBus RTU.

Kan Spirovent Superior S400 og S600 kobles til internett?

Ja, enhetene kommer med mulighet for kablet tilkobling som standard. For tilkobling via WiFi benyttes tilleggsprodukt R61.526.

Kan Spirovent Superior S400 og S600 leveres i isolert utgave?

Ja, alle enheter kan leveres i isolert utførelse.

Kan Spirovent Superior S400 og S600 benyttes i anlegg med HX35?

Ja

Kan Spirovent Superior S400 og S600 benyttes i glykolanlegg? 

Ja, maksimal glykolkonsentrasjon inntil 40%.

 • Spørsmål

  Svar

  Kan en vakuumavgasser erstatte en mikrobobleutskiller?

  Ja

  Hvor stort systemvolum/trykk kan en S600 benyttes til?

  Systemvolum inntil 325 m³, systemtrykk 2,5-6 bar.

  Hva er serviceintervallene for S600?

  Ved behov: Sil på inntakssiden renses

  Hvert år: Bytt innmat i magnetventil på inntaksside (R61.532)

  Hvert annet år: Bytt topputlufter (R73.287) og innmat i magnetventil på påfyllingssiden (R12.003, kun for enheter med etterfyllingsfunksjon)

   

  Kan SpiroVent Superior S400 og S600 kobles til SD-anlegg?

  Ja, enhetene støtter ModBus RTU.

  Kan Spirovent Superior S400 og S600 kobles til internett?

  Ja, enhetene kommer med mulighet for kablet tilkobling som standard. For tilkobling via WiFi benyttes tilleggsprodukt R61.526.

  Kan Spirovent Superior S400 og S600 leveres i isolert utgave?

  Ja, alle enheter kan leveres i isolert utførelse.

  Kan Spirovent Superior S400 og S600 benyttes i anlegg med HX35?

  Ja

  Kan Spirovent Superior S400 og S600 benyttes i glykolanlegg? 

  Ja, maksimal glykolkonsentrasjon inntil 40%.