SpiroVent Superior S10
Spirovent Superior S10 vakuumavgasser

Til bruk i varme- og kjøleanlegg med inntil 40% glykol. Fjerner effektivt både mikrobobler og oppløst luft, noe som forebygger korrosjon og driftsproblemer. 
Kan leveres med direktekoblet automatisk etterfylling.

Temperatur og driftstrykk 0-90°C og 5-10 bar.
Systemvolum inntil 300 m3.

HxBxD 1272x744x400 mm

Produkttabell

Varetekst Kat.nr. NRF-nr. Eskestr.
SpiroVent Superior S10A MA10A50W 1 stk
SpiroVent Superior S10A-R MA10R50W 1 stk

Beskrivelsestekst

 • Vakuumavgasseren må produseres etter en ISO9001 og 14001 sertifisert produsent.
 • Produktet må effektivt fjerne oppløst, mikrobobler og fri luft fra varme eller kjøleanlegget.
 • Avgasseren må ha en kvalitet som innen 3 uker klarer å fjerne all luft i anlegget.
 • Avgasseren skal monteres med korte fleksible slanger i en delstrøm på anleggets sekundærside.
 • Avgasseren må dimensjoneres etter leverandørens beskrivelse tilpasset anleggetets volum, trykk og temperatur.
 • Avgasser med automatisk vannpåfylling må forsynes med tilbakeslagsventil klasse BA for væskekategori 3 i henhold til NS-EN 1717. Informasjon om status og påfylling skal ha mulighet for å overføres via voltfritt signal til sentral driftsovervåking.
 • Avgasseren skal utstyres med trykk/vakuum meter og display som gir informasjon om status drift, tid, temperatur og historikk. Avgasseren må ha automatisk «stand by» avstengning når anlegget er luftfritt.
 • Avgasseren må ikke avgi mer lyd enn 60 dB (A) under drift.
 • Avgasseren må være utstyrt med beskyttelses funksjon mot tørrkjøring.
 • Avgasser med automatisk påfylling skal ha funksjon for første gangs oppfylling av systemvannet via avgasseren.
 • Avgasseren må ha en produktgaranti på minimum 2 år.
 • Det må medfølge produkt, drift og serviceinstruks for vakuumavgasseren.
  • Vakuumavgasseren må produseres etter en ISO9001 og 14001 sertifisert produsent.
  • Produktet må effektivt fjerne oppløst, mikrobobler og fri luft fra varme eller kjøleanlegget.
  • Avgasseren må ha en kvalitet som innen 3 uker klarer å fjerne all luft i anlegget.
  • Avgasseren skal monteres med korte fleksible slanger i en delstrøm på anleggets sekundærside.
  • Avgasseren må dimensjoneres etter leverandørens beskrivelse tilpasset anleggetets volum, trykk og temperatur.
  • Avgasser med automatisk vannpåfylling må forsynes med tilbakeslagsventil klasse BA for væskekategori 3 i henhold til NS-EN 1717. Informasjon om status og påfylling skal ha mulighet for å overføres via voltfritt signal til sentral driftsovervåking.
  • Avgasseren skal utstyres med trykk/vakuum meter og display som gir informasjon om status drift, tid, temperatur og historikk. Avgasseren må ha automatisk «stand by» avstengning når anlegget er luftfritt.
  • Avgasseren må ikke avgi mer lyd enn 60 dB (A) under drift.
  • Avgasseren må være utstyrt med beskyttelses funksjon mot tørrkjøring.
  • Avgasser med automatisk påfylling skal ha funksjon for første gangs oppfylling av systemvannet via avgasseren.
  • Avgasseren må ha en produktgaranti på minimum 2 år.
  • Det må medfølge produkt, drift og serviceinstruks for vakuumavgasseren.

Vanlig stilte spørsmål

Spørsmål

Svar

Hvor stort systemvolum/trykk kan en S400 benyttes til?

Systemvolum inntil 100 m³, systemtrykk inntil 4 bar.

Hvor stort systemvolum/trykk kan en S600 benyttes til?

Systemvolum inntil 325 m³, systemtrykk inntil 6 bar.

Hva er serviceintervallene for S400?

Ved behov: Sil på inntakssiden renses

Hvert år: Bytt innmat i magnetventil på inntaksside (R61.532)

Hvert annet år: Bytt topputlufter (R73.287) og innmat i magnetventil på påfyllingssiden (R12.003, kun for enheter med etterfyllingsfunksjon)

 

Hva er serviceintervallene for S600?

Ved behov: Sil på inntakssiden renses

Hvert år: Bytt innmat i magnetventil på inntaksside (R61.532)

Hvert annet år: Bytt topputlufter (R73.287) og innmat i magnetventil på påfyllingssiden (R12.003, kun for enheter med etterfyllingsfunksjon)

 

Hva er serviceintervallene for S4?

Ved behov: Sil på inntakssiden renses

Hvert annet år: Bytt topputlufter (16.345)

Hva er serviceintervallene for S6?

Hvert år: Bytt innmat i magnetventil (15.765)

OBS: I S6A-R innmat byttes I begge magnetventilene

Hvert annet år: Bytt topputlufter (R17.886)

OBS: For enheter med serienummer <0069268001 gjelder varenummer 15.514

Kan SpiroVent Superior S400 og S600 kobles til SD-anlegg?

Ja, enhetene støtter ModBus RTU.

Kan Spirovent Superior S400 og S600 kobles til internett?

Ja, enhetene kommer med mulighet for kablet tilkobling som standard. For tilkobling via WiFi benyttes tilleggsprodukt R61.526.

Kan Spirovent Superior S400 og S600 leveres i isolert utgave?

Ja, alle enheter kan leveres i isolert utførelse.

Hvor skal SpiroVent mikrobobleutskiller plasseres?

Der temperaturen er høyest og trykket er lavest.

Hvor skal SpiroTrap smussutskillere plasseres?

Foran utstyr som er utsatt for partikler, f.eks varmeveksler eller sirkulasjonspumpe.

Kan vakumavgasserne benyttes i anlegg med HX35?

Ja

Kan SpiroVent Superior vakuumavgasser benyttes i glykolanlegg? 

Ja, maksimal glykolkonsentrasjon inntil 40%.

 • Spørsmål

  Svar

  Hvor stort systemvolum/trykk kan en S400 benyttes til?

  Systemvolum inntil 100 m³, systemtrykk inntil 4 bar.

  Hvor stort systemvolum/trykk kan en S600 benyttes til?

  Systemvolum inntil 325 m³, systemtrykk inntil 6 bar.

  Hva er serviceintervallene for S400?

  Ved behov: Sil på inntakssiden renses

  Hvert år: Bytt innmat i magnetventil på inntaksside (R61.532)

  Hvert annet år: Bytt topputlufter (R73.287) og innmat i magnetventil på påfyllingssiden (R12.003, kun for enheter med etterfyllingsfunksjon)

   

  Hva er serviceintervallene for S600?

  Ved behov: Sil på inntakssiden renses

  Hvert år: Bytt innmat i magnetventil på inntaksside (R61.532)

  Hvert annet år: Bytt topputlufter (R73.287) og innmat i magnetventil på påfyllingssiden (R12.003, kun for enheter med etterfyllingsfunksjon)

   

  Hva er serviceintervallene for S4?

  Ved behov: Sil på inntakssiden renses

  Hvert annet år: Bytt topputlufter (16.345)

  Hva er serviceintervallene for S6?

  Hvert år: Bytt innmat i magnetventil (15.765)

  OBS: I S6A-R innmat byttes I begge magnetventilene

  Hvert annet år: Bytt topputlufter (R17.886)

  OBS: For enheter med serienummer <0069268001 gjelder varenummer 15.514

  Kan SpiroVent Superior S400 og S600 kobles til SD-anlegg?

  Ja, enhetene støtter ModBus RTU.

  Kan Spirovent Superior S400 og S600 kobles til internett?

  Ja, enhetene kommer med mulighet for kablet tilkobling som standard. For tilkobling via WiFi benyttes tilleggsprodukt R61.526.

  Kan Spirovent Superior S400 og S600 leveres i isolert utgave?

  Ja, alle enheter kan leveres i isolert utførelse.

  Hvor skal SpiroVent mikrobobleutskiller plasseres?

  Der temperaturen er høyest og trykket er lavest.

  Hvor skal SpiroTrap smussutskillere plasseres?

  Foran utstyr som er utsatt for partikler, f.eks varmeveksler eller sirkulasjonspumpe.

  Kan vakumavgasserne benyttes i anlegg med HX35?

  Ja

  Kan SpiroVent Superior vakuumavgasser benyttes i glykolanlegg? 

  Ja, maksimal glykolkonsentrasjon inntil 40%.