SpiroTrap MB3 og MBL
Magnetittutskiller for vannbårne varme- og kjøleanlegg

Magnetittutskiller for montering på horisontale og vertikale rørstrekk. Fjerner effektivt magnetiske og ikke-magnetiske partikler ned til 0,005mm i vannbårne varme- og kjøleanlegg. Enheten har en magnet som er montert på utsiden av enheten. Ved gjennomspyling trekkes magneten av enheten, slik at magnetiske partikler faller til bunn i enheten. Gjennomspyling utføres uten driftsstans.


Temperatur og driftstrykk inntil 110°C og 10 bar. Maksimal gjennomstrømningshastighet 1 m/s.
Produsert i messing, leveres i dimensjonene 3/4" til 2".

Kan kjøpes på www.arjonshop.no

Produkttabell

Varetekst Kat.nr. NRF-nr. Eskestr.
SpiroTrap MB3 3/4″ UE075WJ 856 23 85 1 stk
SpiroTrap MB3 1″ UE100WJ 856 23 86 1 stk
SpiroTrap MBL 1 1/4″ UE125WJ 856 26 22 1 stk
SpiroTrap MBL 1 1/2″ UE150WJ 856 26 23 1 stk
SpiroTrap MBL 2″ UE200WJ 856 26 24 1 stk

Dokumentasjon

Dokument Last ned
Produktdatablad PDF
Teknisk håndbok Spirotech PDF
FDV SpiroTrap MB3/MBL PDF

Vanlig stilte spørsmål

Spørsmål  Svar
Hvor bør SpiroTrap MB3 monteres? Den bør monteres foran utstyr som er utsatt for partikler, som varmevekslere og sirkulasjonspumper.
Fjerner SpiroTrap MB3 både magnetiske og ikke-magnetiske partikler? Ja, både magnetiske og ikke-magnetiske partikler ned til 0,005 mm.
Bør det monteres stengeventiler før og etter SpiroTrap MB3? Nei, dette er ikke nødvendig da gjennomspyling av enheten utføres mens anlegget er i drift.
Kan SpiroTrap MB3 monteres i horisontale og vertikale rørstrekk? Ja, man må bare passe på at selve utskilleren peker nedover.

 

  • Spørsmål  Svar
    Hvor bør SpiroTrap MB3 monteres? Den bør monteres foran utstyr som er utsatt for partikler, som varmevekslere og sirkulasjonspumper.
    Fjerner SpiroTrap MB3 både magnetiske og ikke-magnetiske partikler? Ja, både magnetiske og ikke-magnetiske partikler ned til 0,005 mm.
    Bør det monteres stengeventiler før og etter SpiroTrap MB3? Nei, dette er ikke nødvendig da gjennomspyling av enheten utføres mens anlegget er i drift.
    Kan SpiroTrap MB3 monteres i horisontale og vertikale rørstrekk? Ja, man må bare passe på at selve utskilleren peker nedover.