SpiroCombi MB3 og MBL
Kombinert mikroboble- og magnetittutskiller for vannbårne varme- og kjøleanlegg

Til bruk i varme- og kjøleanlegg med inntil 40% glykol. Kombinert mikroboble- og magnetittutskiller for montering på horisontale og vertikale rørstrekk. Fjerner effektivt mikrobobler og magnetiske og ikke-magnetiske partikler ned til 0,005mm i vannbårne varme- og kjøleanlegg. Enheten har en magnet som er montert på utsiden av enheten. Ved gjennomspyling trekkes magneten av enheten, slik at magnetiske partikler faller til bunn i enheten. Gjennomspyling utføres uten driftsstans.


Temperatur og driftstrykk inntil 110°C og 10 bar. Maksimal gjennomstrømningshastighet 1 m/s.
Produsert i messing, leveres i dimensjoner fra 3/4" til 2".

Kan kjøpes på www.arjonshop.no

Produkttabell

Varetekst Kat.nr. NRF-nr. Eskestr.
SpiroCombi MB3 3/4″ UC075WJ 856 20 43 1 stk
SpiroCombi MB3 1″ UC100WJ 856 20 44 1 stk
SpiroCombi MBL 1 1/4″ UC125WJ 856 20 45 1 stk
SpiroCombi MBL 1 1/2″ UC150WJ 856 20 56 1 stk
SpiroCombi MBL 2″ UC200WJ 856 20 58 1 stk

Dokumentasjon

Dokument Last ned
Produktdatablad PDF
Teknisk håndbok Spirotech PDF
FDV SpiroCombi MB3 PDF

Beskrivelsestekst

 • Kombinert luft og slamutskiller for varme, kjøle og industri produsert etter ISO9001 og 14001 sertifisert produsent.
 • Utskilleren må ha en virkningsgrad som utskiller partikler ned til 5µ og effektivt utskiller mikrobobler 100%.
 • Trykkfallet over utskilleren må være lavt og av en konstruksjon som ikke tilstoppes over tid forutsatt regelmessig service.
 • Utskilleren må kunne være konstruert slik at service kan utføres mens anlegget er i drift.
 • Utskilleren må utstyres med enkelt manuelt betjent ventil for utspyling av slam og smuss.
 • Utskilleren skal ha en dimensjon som minst tilsvarer rørdimensjonen og for dimensjoner over DN 50 ha flenser tilpasset DIN PN 10/16.
 • Produktet må tåle en driftstemperatur på 110⁰C og 10 bars trykk.
 • Utskilleren må ha en produktgaranti på min 5 år.
 • Utskillere med og uten magnet for fjerning av magnetitt må ha regelmessig ettersyn og monteres foran utstyr som kan påvirkes av smusspartikler.
 • Utskilleren skal være trykktestet og funksjons testet før installasjon.
 • Utskilleren må dimensjoneres i henhold til leverandørens beskrivelse med hensyn til vannmengde og ledningstverrsnitt.
  • Kombinert luft og slamutskiller for varme, kjøle og industri produsert etter ISO9001 og 14001 sertifisert produsent.
  • Utskilleren må ha en virkningsgrad som utskiller partikler ned til 5µ og effektivt utskiller mikrobobler 100%.
  • Trykkfallet over utskilleren må være lavt og av en konstruksjon som ikke tilstoppes over tid forutsatt regelmessig service.
  • Utskilleren må kunne være konstruert slik at service kan utføres mens anlegget er i drift.
  • Utskilleren må utstyres med enkelt manuelt betjent ventil for utspyling av slam og smuss.
  • Utskilleren skal ha en dimensjon som minst tilsvarer rørdimensjonen og for dimensjoner over DN 50 ha flenser tilpasset DIN PN 10/16.
  • Produktet må tåle en driftstemperatur på 110⁰C og 10 bars trykk.
  • Utskilleren må ha en produktgaranti på min 5 år.
  • Utskillere med og uten magnet for fjerning av magnetitt må ha regelmessig ettersyn og monteres foran utstyr som kan påvirkes av smusspartikler.
  • Utskilleren skal være trykktestet og funksjons testet før installasjon.
  • Utskilleren må dimensjoneres i henhold til leverandørens beskrivelse med hensyn til vannmengde og ledningstverrsnitt.

Vanlig stilte spørsmål

Spørsmål Svar
Hvor bør SpiroCombi MB3 monteres? Dette avhenger av anlegget. Mikrobobleutskillingen er optimal der trykket er lavest og temperaturen høyest. Magnetitt- og partikkelutskillingen bør foregå før kritisk utstyr som varmevekslere og sirkulasjonpumper.
Fjerner SpiroCombi MB3 både magnetiske og ikke-magnetiske partikler? Ja, både magnetiske og ikke-magnetiske partikler ned til 0,005 mm.
Bør det monteres stengeventiler før og etter SpiroCombi MB3? Nei, dette er ikke nødvendig. Gjennomspyling av enheten skal foregå mens anlegget er i drift.
Bør SpiroCombi MB3 monteres i fullstrøm eller delstrøm? Fullstrøm er optimalt, men der dette ikke er mulig vil delstrøm være et godt alternativ.
Kan SpiroCombi MB3 monteres i horisontale og vertikale rørstrekk? Ja, man må bare passe på at utlufteren peker oppover.

 

 • Spørsmål Svar
  Hvor bør SpiroCombi MB3 monteres? Dette avhenger av anlegget. Mikrobobleutskillingen er optimal der trykket er lavest og temperaturen høyest. Magnetitt- og partikkelutskillingen bør foregå før kritisk utstyr som varmevekslere og sirkulasjonpumper.
  Fjerner SpiroCombi MB3 både magnetiske og ikke-magnetiske partikler? Ja, både magnetiske og ikke-magnetiske partikler ned til 0,005 mm.
  Bør det monteres stengeventiler før og etter SpiroCombi MB3? Nei, dette er ikke nødvendig. Gjennomspyling av enheten skal foregå mens anlegget er i drift.
  Bør SpiroCombi MB3 monteres i fullstrøm eller delstrøm? Fullstrøm er optimalt, men der dette ikke er mulig vil delstrøm være et godt alternativ.
  Kan SpiroCombi MB3 monteres i horisontale og vertikale rørstrekk? Ja, man må bare passe på at utlufteren peker oppover.