JRGUTHERM 2T
JRGUTHERM 2T er en termisk reguleringsventil som regulerer vannmengden på sirkulasjonsledninger.
Les mer

Denne ventilen er laget med to termostater som gjør at det ikke lenger er behov for å lage en by-pass forbi ventilen, som må åpnes da det skal utføres termisk desinfisering på anlegget. JRGUTHERM 2T løser dette ved at temperatur for den daglige driften stilles inn på den ene termostaten og temperatur for termisk desinfisering stilles inn på den andre termostaten. Emballasjen som ventilen kommer i benyttes som isolasjon.

Produkttabell

Varetekst Kat.nr. NRF-nr. Eskestr.
Jrgutherm 2T, DN 15 6325.015 1 stk
Jrgutherm 2T, DN 20 6325.020 1 stk

Dokumentasjon

Dokument Last ned
FDV 647 PDF

Beskrivelsestekst

For termisk desinfisering av varmtvannsledninger skal det monteres en termisk reguleringsventil av bronse. Ventilen skal være uten dødlommer, og ha to termostater der den ene regulerer gjennomstrømningen av varmt vann ved normal drift (35-60 °C) og den andre regulerer gjennomstrømningen ved termisk desinfisering/sjokkoppvarming (70-75 °C).
Ventilen skal ha integrert avstegningsventil og to tilkoblingsmuligheter for temperatursensor/termometer og tappeventil for vannprøver.

Ventilen skal tilfredsstille følgende driftsforhold:

 • Maksimal vanntemperatur 90 °C
 • Trykklasse PN10
 • Maksimalt trykkfall over ventilen er 0,4 bar ved vannmengde 0,7 m³/h

Det skal leveres med isolasjon tilpasset ventilen.

 • For termisk desinfisering av varmtvannsledninger skal det monteres en termisk reguleringsventil av bronse. Ventilen skal være uten dødlommer, og ha to termostater der den ene regulerer gjennomstrømningen av varmt vann ved normal drift (35-60 °C) og den andre regulerer gjennomstrømningen ved termisk desinfisering/sjokkoppvarming (70-75 °C).
  Ventilen skal ha integrert avstegningsventil og to tilkoblingsmuligheter for temperatursensor/termometer og tappeventil for vannprøver.

  Ventilen skal tilfredsstille følgende driftsforhold:

  • Maksimal vanntemperatur 90 °C
  • Trykklasse PN10
  • Maksimalt trykkfall over ventilen er 0,4 bar ved vannmengde 0,7 m³/h

  Det skal leveres med isolasjon tilpasset ventilen.