JRGUTHERM 2T
JRGUTHERM 2T er en termisk reguleringsventil som regulerer vannmengden på sirkulasjonsledninger

JRGUTHERM 2T sirkulasjonsventil regulerer volumstrømmen både ved normal drift og ved termisk desinfeksjon gjennom konstant overvåkning av vanntemperaturen ved hjelp av en termostat. Hydraulisk balanse oppnås automatisk gjennom termisk kalibrering.

Ventilen erstatter strupeventiler i sirkulasjonsledninger, og sikrer korrekt vannmengde uten behov for innregulering.

Ventilen benyttes i sirkulasjonsledninger med behov for termisk desinfisering. I sirkulasjonsledninger uten behov for termisk desinfisering kan JRGUTHERM benyttes.

Produkttabell

Varetekst Kat.nr. NRF-nr. Eskestr.
Jrgutherm 2T, DN 15 6325.015 1 stk
Jrgutherm 2T, DN 20 6325.020 1 stk

Dokumentasjon

Dokument Last ned
Produktdatablad PDF
FDV JRGUTHERM 2T PDF
Teknisk håndbok JRGUTHERM 2T PDF

Beskrivelsestekst

For termisk desinfisering av varmtvannsledninger skal det monteres en termisk reguleringsventil av bronse. Ventilen skal være uten dødlommer, og ha to termostater der den ene regulerer gjennomstrømningen av varmt vann ved normal drift (35-60 °C) og den andre regulerer gjennomstrømningen ved termisk desinfisering/sjokkoppvarming (70-75 °C).
Ventilen skal ha integrert avstegningsventil og to tilkoblingsmuligheter for temperatursensor/termometer og tappeventil for vannprøver.

Ventilen skal tilfredsstille følgende driftsforhold:

 • Maksimal vanntemperatur 90 °C
 • Trykklasse PN10
 • Maksimalt trykkfall over ventilen er 0,4 bar ved vannmengde 0,7 m³/h

Det skal leveres med isolasjon tilpasset ventilen.

 • For termisk desinfisering av varmtvannsledninger skal det monteres en termisk reguleringsventil av bronse. Ventilen skal være uten dødlommer, og ha to termostater der den ene regulerer gjennomstrømningen av varmt vann ved normal drift (35-60 °C) og den andre regulerer gjennomstrømningen ved termisk desinfisering/sjokkoppvarming (70-75 °C).
  Ventilen skal ha integrert avstegningsventil og to tilkoblingsmuligheter for temperatursensor/termometer og tappeventil for vannprøver.

  Ventilen skal tilfredsstille følgende driftsforhold:

  • Maksimal vanntemperatur 90 °C
  • Trykklasse PN10
  • Maksimalt trykkfall over ventilen er 0,4 bar ved vannmengde 0,7 m³/h

  Det skal leveres med isolasjon tilpasset ventilen.