JRGUTHERM 2T 6325
JRGUTHERM 2T er en termisk reguleringsventil som regulerer vannmengden på sirkulasjonsledninger

Beskrivelsestekst

JRGUTHERM 2T sirkulasjonsventil regulerer volumstrømmen både ved normal drift og ved termisk desinfeksjon gjennom konstant overvåkning av vanntemperaturen ved hjelp av en termostat. Hydraulisk balanse oppnås automatisk gjennom termisk kalibrering.

Ventilen erstatter strupeventiler i sirkulasjonsledninger, og sikrer korrekt vannmengde uten behov for innregulering.

Ventilen benyttes i sirkulasjonsledninger med behov for termisk desinfisering. I sirkulasjonsledninger uten behov for termisk desinfisering kan JRGUTHERM benyttes.

Produkttabell

Varetekst Kat.nr. NRF-nr.
Jrgutherm 2T, DN 15 6325.015
Jrgutherm 2T, DN 20 6325.020

Dokumentasjon

Dokument Last ned
FDV Jrgutherm 2t PDF
Teknisk håndbok Jrgutherm 2T PDF