LegioTherm K spyleventiler, PN 10
Gjennomspyling av kalt eller varmtvannsanlegg

Hvis vann står stille i en lengre periode, kan bakteriene i vannet formere seg og nå en farlig konsentrasjon. Hvis alt (kaldt og varmt) vann i drikkevannsanlegget utskiftes innen 3 dager, spyles bakteriene ut av anlegget, og bakteriekonsentrasjonen faller til et uskadelig nivå. 
Hycleen automasjonssystem muliggjør automatisk gjennomspyling av kaldt- og varmtvann, avhengig av temperatur eller på et bestemt tidspunkt på dagen.

Produkttabell

Varetekst Kat.nr. NRF-nr. Eskestr.
LegioTherm K spyleventil DN15 9920.015 1 stk
LegioTherm K spyleventil DN20 9920.020 1 stk

Dokumentasjon

Dokument Last ned
Produktdatablad PDF
Hycleen automasjonssystem PDF

Beskrivelsestekst

Legiotherm 2T og Legiotherm K ventilene er sammen med kontrollenheten de viktigste enhetene i Hycleen automasjonssystem. Ventilene avleser løpende vanntemperaturen, og disse verdiene overføres til kontrollenheten. Ventilene aktiveres avhengig av forhåndsprogramert paramtre. Under oppstart registreres alle ventilene automatisk av kontrollenheten via deres ID. 

  • Legiotherm 2T og Legiotherm K ventilene er sammen med kontrollenheten de viktigste enhetene i Hycleen automasjonssystem. Ventilene avleser løpende vanntemperaturen, og disse verdiene overføres til kontrollenheten. Ventilene aktiveres avhengig av forhåndsprogramert paramtre. Under oppstart registreres alle ventilene automatisk av kontrollenheten via deres ID.