Fikseringsmuffe
Muffen benyttes for å etablere fastpunkter i systemet i forhold til systemets lengdeutvidelse.

Fastpunktmuffe for JRG Sanipex MT rør sammen med standard rørklammer med gummiforing.

Produkttabell

Varetekst Kat.nr. NRF-nr. Eskestr.
Fikseringsmuffe 16 mm 4752.016 512 19 83 10 stk
Fikseringsmuffe 20 mm 4752.020 512 19 84 10 stk
Fikseringsmuffe 26 mm 4752.026 512 19 85 10 stk
Fikseringsmuffe 32 mm 4752.032 512 19 86 10 stk
Fikseringsmuffe 40 mm 4752.040 512 19 87 5 stk

Dokumentasjon

Dokument Last ned
Produktdatablad PDF

Beskrivelsestekst

Det skal benyttes alupex-system som type JRG Sanipex MT.

 

Systemet består av rør, kuplinger og kuleventiler. Rørsystemet skal leveres med rør og originale deler som inngår i leverandørens sortiment, og skal være merket med produktnavn. På forlangende skal rørlegger fremvise Produktsertifikat fra Sintef Byggforsk for det valgte rørsystemet. Kuplinger skal være av en slik utførelse at det sikrer fullt gjennomstrømning uten innsnevringer. Dette reduserer risikoen for strømningsstøy og dødlommer.

 

Videre reduseres risikoen for legionella i systemet. Kuplingene skal monteres med spesialverktøy og trekkes til med systemets momentnøkkel, med dokumentert moment, for å sikre mot lekkasjer ved termisk utvidelse.

 

Maks. temperatur 95°C
Maks driftstemperatur 70°C
Trykklasse PN10

 

Det skal benyttes rørsystem hvor kuplinger og rør kan demonteres og remonteres.

 • Det skal benyttes alupex-system som type JRG Sanipex MT.

   

  Systemet består av rør, kuplinger og kuleventiler. Rørsystemet skal leveres med rør og originale deler som inngår i leverandørens sortiment, og skal være merket med produktnavn. På forlangende skal rørlegger fremvise Produktsertifikat fra Sintef Byggforsk for det valgte rørsystemet. Kuplinger skal være av en slik utførelse at det sikrer fullt gjennomstrømning uten innsnevringer. Dette reduserer risikoen for strømningsstøy og dødlommer.

   

  Videre reduseres risikoen for legionella i systemet. Kuplingene skal monteres med spesialverktøy og trekkes til med systemets momentnøkkel, med dokumentert moment, for å sikre mot lekkasjer ved termisk utvidelse.

   

  Maks. temperatur 95°C
  Maks driftstemperatur 70°C
  Trykklasse PN10

   

  Det skal benyttes rørsystem hvor kuplinger og rør kan demonteres og remonteres.

Vanlig stilte spørsmål

Spørsmål Svar
Kan JRG Sanipex MT brukes til trykkluftanlegg? Ja, 15 Bar opp til 40°C / 10 bar 41°C til 70°C
Kan JRG Sanipex og JRG Sanipex MT kombineres? Ja, i dimensjonene 16 og 20mm
Kan JRG Sanipex MT benyttes til lutholdig vann Nei
Hva er et alupexrør? JRG Sanipex MT, alupexrør er et flerlagsrør PEX - aluminium - PEX
Hvor bruker jeg alupexrør? JRG Sanipex MT alupexrør brukes til distribusjon av tappevann, vannbåren varme, kjøleanlegg, vakuum og trykkluft

Hvor kan jeg få kjøpt alupexrør?

Sanipex MT lagerføres av flere rørgrossister

Kan JRG Sanipex MT benyttes sammen med E85 (Biodrivstoff)?

Nei

Kan JRG Sanipex MT desinfiseres med klor?

 

 

Ja, men følgende retningslinjer skal overholdes:

Ved kontinuerlig desinfeksjon, skal ikke klorkonsentrasjonen være over 0,3 mg/l

Ved sjokkdesinfisering 2 ganger i året, skal ikke klorkonsentrasjonen være høyere enn 50 mg/l over 24 timer eller høyere klorkonsentrasjon enn 100 mg/l over 16 timer.

Kan JRG Sanipex MT benyttes til kjøleanlegg?

Ja, opp til 40 vol. % Gl. 10 bar -25°C

Kan JRG Sanipex MT benyttes til transport av ren Oxygen?     Ja
Tåler JRG Sanipex MT parafin? 

Ja

Kan JRG Sanipex MT benyttes sammen med gearolje Mereta 150?

Ja

Kan JRG Sanipex MT benyttes sammen med nitrogengass?

Ja

Kan JRG Sanipex MT benyttes sammen med CO2-gass?

Ja, men kun i godt ventilerte områder da det vil kunne komme noe diffusjon av CO2 gjennom rørdelene i systemet.

Kan JRG Sanipex MT benyttes sammen med destillert vann?

Ja, men alle rørdelene må være epoxy belagt bronse (egen serie for MT) samt at alle ventiler må være rustfri fra serien 6040.7xx

Kan JRG Sanipex MT benyttes sammen med rapsolje Panacoating 5000, 19-21°C og 4-5 bar?

Ja, dette er helt problemfritt. Ingen restriksjoner ved disse driftsforholdene.

Kan JRG Sanipex MT benyttes sammen med HX35?

Ja, dette er ingen problem. Temperaturområdet -20 °C / +30 °C og 1- 8 bar.

Kan Sanipex MT benyttes som gulvvarmerør?

Ja. Rørene kommer på 50m kveil i 16mm og 20mm. I tillegg finnes 12mm i 100m kveil, men følg anbefalt maks lengder.

Kan MT-rør benyttes i vakuumanlegg?

Ja, maks toleranse er 0,8 negative bar.

Kan rør og deler benyttes sammen med maursyre?

Nei, dette lar seg ikke gjøre. Rørene tåler maursysre, men rørdelene vil ta skade av det.

   

 

 

 

 

                               

 

 • Spørsmål Svar
  Kan JRG Sanipex MT brukes til trykkluftanlegg? Ja, 15 Bar opp til 40°C / 10 bar 41°C til 70°C
  Kan JRG Sanipex og JRG Sanipex MT kombineres? Ja, i dimensjonene 16 og 20mm
  Kan JRG Sanipex MT benyttes til lutholdig vann Nei
  Hva er et alupexrør? JRG Sanipex MT, alupexrør er et flerlagsrør PEX - aluminium - PEX
  Hvor bruker jeg alupexrør? JRG Sanipex MT alupexrør brukes til distribusjon av tappevann, vannbåren varme, kjøleanlegg, vakuum og trykkluft

  Hvor kan jeg få kjøpt alupexrør?

  Sanipex MT lagerføres av flere rørgrossister

  Kan JRG Sanipex MT benyttes sammen med E85 (Biodrivstoff)?

  Nei

  Kan JRG Sanipex MT desinfiseres med klor?

   

   

  Ja, men følgende retningslinjer skal overholdes:

  Ved kontinuerlig desinfeksjon, skal ikke klorkonsentrasjonen være over 0,3 mg/l

  Ved sjokkdesinfisering 2 ganger i året, skal ikke klorkonsentrasjonen være høyere enn 50 mg/l over 24 timer eller høyere klorkonsentrasjon enn 100 mg/l over 16 timer.

  Kan JRG Sanipex MT benyttes til kjøleanlegg?

  Ja, opp til 40 vol. % Gl. 10 bar -25°C

  Kan JRG Sanipex MT benyttes til transport av ren Oxygen?     Ja
  Tåler JRG Sanipex MT parafin? 

  Ja

  Kan JRG Sanipex MT benyttes sammen med gearolje Mereta 150?

  Ja

  Kan JRG Sanipex MT benyttes sammen med nitrogengass?

  Ja

  Kan JRG Sanipex MT benyttes sammen med CO2-gass?

  Ja, men kun i godt ventilerte områder da det vil kunne komme noe diffusjon av CO2 gjennom rørdelene i systemet.

  Kan JRG Sanipex MT benyttes sammen med destillert vann?

  Ja, men alle rørdelene må være epoxy belagt bronse (egen serie for MT) samt at alle ventiler må være rustfri fra serien 6040.7xx

  Kan JRG Sanipex MT benyttes sammen med rapsolje Panacoating 5000, 19-21°C og 4-5 bar?

  Ja, dette er helt problemfritt. Ingen restriksjoner ved disse driftsforholdene.

  Kan JRG Sanipex MT benyttes sammen med HX35?

  Ja, dette er ingen problem. Temperaturområdet -20 °C / +30 °C og 1- 8 bar.

  Kan Sanipex MT benyttes som gulvvarmerør?

  Ja. Rørene kommer på 50m kveil i 16mm og 20mm. I tillegg finnes 12mm i 100m kveil, men følg anbefalt maks lengder.

  Kan MT-rør benyttes i vakuumanlegg?

  Ja, maks toleranse er 0,8 negative bar.

  Kan rør og deler benyttes sammen med maursyre?

  Nei, dette lar seg ikke gjøre. Rørene tåler maursysre, men rørdelene vil ta skade av det.