Om oss

Miljøprofil

Miljøprofil

Vi i Armaturjonsson tenker økologiske fotavtrykk i alt vi gjør. Både når det gjelder produkter, systemer, og distribusjon av disse, er vi opptatt av miljøvennlige løsninger.

ISO- og Grønnpunktsertifisering
I tillegg til ISO 9001 og 14001 har vi Grønnpunkt-sertifisering. 

 

Svanemerke
I alt vi driver med søker vi produkter som er gjenbrukbare og som har lang levetid, som f.eks. kuplinger som kan brukes flere ganger. Både JRG Sanipex og JRG Sanipex MT er svanemerkede systemer som er godkjent for bruk i Nordic Swan Ecolabelled Buildings. 

 

Aquatherm Green, Blue og Red pipe er nå på plass i Svanens Byggevareportal som LISTET. Det betyr at det er OK å benytte for de som bygger svanemerkede bygninger som hus, leiligheter, barnehager og skoler.

For ytterlig informasjon:

Miljømerking

Henrik Ibsens gate 20

0255 Oslo

Mobil (+47) 995 22 486

www.svanemerket.no

www.nordic-ecolabel.org

 

I tillegg fremmer vi bruken av miljøvennlig vannbåren varme, og vi er leverandør av vannsparingsprodukter. Tappevannsystemet vårt tilbyr mindre dimensjoner enn konkurrentene, og dermed mindre bruk av materialer.

 

Trimmer logistikken
Vi tenker også miljø under logistikken vår; vi trimmer paller og esker og unngår tomme pappesker, mye luft og halvfull e-paller. Vi har forbud mot tomgangskjøring på biler som losser og laster, motoren må skrus av! Vi har investert i eget anlegg for elbiler på Langhus, slik at det blir enklere for ansatte og besøkende å lade elbilen.

 

Armaturjonsson sender ikke ødelagte verktøy til Sveits for reparasjon, men vi reparerer det selv på Langhus, for å spare miljøet for transport.

 

Breeam-NOR Outstanding
Vi leverer produkter som tilfredsstiller miljøklassifiseringen BREEAM-NOR Outstanding, noe som stadig flere byggherrer setter som krav fra sine leverandører.

 

Mindre papir
De siste to årene har vi halvert papirbruken internt gjennom sterkt fokus på digitale løsninger. Vi bruker dessuten bergvarme til oppvarming av egne lokaler. 

 

Mikroplast

Aquatherm gjenvinner plast for å spare miljøet.