Arjonmelt®

Iskrystaller
Iskrystaller

Arjonmelt®

Sterkt trafikkerte utearealer hvor fotgjengere og kjøretøyer ferdes hele året til alle døgnets tider vil ha stor nytte av Arjonmelt® snøsmeltsystem. Snø og isfri atkomst gir trygghet for fall og skader.

Snøsmeltanlegg benyttes i arealer som ønskes is- og snøfrie i vinterhalvåret. De vanligste stedene er gater og fortau, men kan også være mindre anlegg med gårdsplasser, innkjøringer til garasjeanlegg og lekeplasser. 

Snøsmeltprosessen består av to steg, oppvarming av snøen til 0⁰C, for så å gjøre om 0⁰C snø til vann. Dette skjer ved at vann som har tilsatt frostvæske sirkulerer i et rør av PEX som er lagt i bakken. Smelteeffekten oppnås ved at varmen i vannrørene overføres til bakkens overflate. Når snøsmeltanlegg etableres må det alltid utarbeides en plan for avrenning av smeltevann.

 

Vanlig energibehov for effektiv snøsmelting er ca. 300 W / m2.

 

Arjonmeltrørene legges normalt med en senteravstand på 25 cm, og hver kurs kan dekke rundt 50 m2 uteareal. Rørsystemet sikres med frostvæske. Dimensjonerende turtemperatur for snøsmeltanlegg vil ligge i området 35-40 ⁰C, og returtemperatur ca. 15⁰C lavere. Kombinasjon mellom energibrønner og snøsmeltanlegg åpner for energibesparelser. Se hele vårt Arjonmelt-sortiment.