Tegnetjenester

Tegnetjenester

Uttegning av leggetegninger, for våre vannbårne systemer Arjonfloor® og Arjonmelt®, er en tjeneste som utføres kostnadsfritt for brukere av systemet.

Merk følgende:

  • Første versjon av leggetegninger basert på DWG filer er gratis, ved bruk av våre produkter. Dette må dokumenteres ved å oppgi bestillingsnummer/ordrenummer fra grossist.
  • Endringer/revisjon av tegning, som skyldes endrede forutsetninger i prosjektet, manglende innsendt informasjon m.m. vil faktureres etter medgått tid, med gjeldene timerate kr. 790,- eks. mva.
  • NB! Utarbeidelse av tegninger basert på annet underlag som f.eks. håndtegninger, PDF-filer m.m. faktureres etter medgått tid, med gjeldene timerate kr. 790,- eks. mva.
  • Utarbeidelse av "Som bygget" faktureres etter medgått tid med gjeldene timerate kr. 790,-.

E-post for innsending av underlag for uttegning er: tegning@armaturjonsson.no.
 
Fra mottak av komplett prosjektinformasjon har vi en leveringstid på 10 arbeidsdager.