JRG Sanipex MT

JRG Sanipex MT

Universalsystemet med fordelen til flere systemer.
Systemet kan benyttes til en rekke forskjellige ting, drikkevann, kjøling, varme og trykkluft er bare noe. Dette gjør systemet veldig universalt.

Tenk vannskadesikring og vannhygiene når du velger rørsystem.
Valget av rørsystem kan ha en stor påvirkning på vannkvaliteten og komforten i ditt hjem.

 

Vårt viktigste næringsstoff
Heldigvis blir nordmenn flest ikke syke av vannet i egen bolig. Selv om tilfellene av sykdomsrelaterte bakterier er svært sjeldne og unntaksvis dukker opp, kan det hende at vi blir syke uten at vi vet at vannet er årsaken.

Alle bakterier som kommer inn i huset via vannet er som regel i så lite antall at det ikke er fare for sykdom hos mennesker, men får disse bakteriene feste inne i rørsystemets hulrom kan de fort etablere seg og vokse. Det kan over relativt kort tid få store konsekvenser for vannkvaliteten.

Det er derfor viktig at man fra første stund velger et system som er konstruert med tanke på akkurat dette.

 

Rørsystemet med hygiene i fokus
Sanipex MT bygger på samme hygieneprinsippet som Sanipex rør-i-rør. Rør og deler er laget på en slik måte at det ikke oppstår hulrom der bakteriene kan få festet seg og laget sine kolonier. Alle rør, rørkoblinger og ventiler er konstruert på en slik måte at man i hele systemet har full gjennomstrøming. Man får da spylt hele røret «rent» hver gang man bruker vann. Man oppnår da minimalt med oppblomstring av eventuelle bakterier som kommer inn med vannet. 

 

Enkelt og trykt å installere
Sanipex MT benytter en helt unik kupling. Dette gjør systemet enkelt og sikkert å installere. Lekkasjesikkerheten er unik i forhold til andre skjøteløsninger. Skjøtene i systemet har en optimal oppbyggning som gjør systemet meget drift og lekkasjesikkert.

 

Teknisk godkjente produkter
Ikke gå for de enkleste og billigste systemene når du installerer rør i bygg. Vannlekkasje i gulv, vegg eller tak kan nemlig bli svært dyrt. Armaturjonsson har dokumentert gode produkter med godkjennelser fra SINTEF.