Arjonskolen

Arjonskolen

Armaturjonsson er opptatt av å sikre at de proffe rørleggerne vil være å se også i fremtiden. Av den grunn satser vi stort på kompetansebygging, og kurser proffe rørleggere slik at de besitter den nødvendige kompetansen rundt bruk av våre rørsystemer.

Kompetanse gir trygghet
At kompetanse gir trygghet både for installatør og sluttbruker, er det ingen tvil om. For at rørleggeren skal gjøre jobben så rasjonelt og sikkert som mulig, er det helt nødvendig at han/hun besitter nødvendig kompetanse om de rørsystemer, eller det utstyret som benyttes i jobben. Armaturjonsson har derfor etablert egen kompetansearena vi kaller for Arjonskolen.


Personene som holder kurs i Arjonskolen er kompetente medarbeidere som har god formidlingsevne, og gjennomfører kurset i henhold til de kvalitetskrav som er satt av blant annet VA-og VVS-Produsentenes Forening (VVP) og Rørentreprenørene Norge. Våre kurs har derfor fått status som KP-kurs (Kompetansegivende Perfeksjoneringskurs).


Alle kursene har en teoridel og en praktisk del. Kurset avsluttes med en 30 min skriftlig eksamen, og ved bestått eksamen utstedes kursbevis. Man blir også registrert i kompetanseregisteret hos Rørentreprenørene Norge. I tillegg gjør det seg bra på CV'en.

 

Nettkurs
Vi tilbyr nettbaserte kurs i vannbåren gulvvarme (Arjonfloor), rørsystemet for sprinkler og vanntåke (Aquatherm red pipe), rørsystemet for rør-i-rør (JRG Sanipex) og rørsystemet for tappevann, kjøle- og varmeanlegg (Aquatherm green- og blue pipe). Da gjennomføres teoridelen på nett med avsluttende eksamen før man avtaler praktisk gjennomgang.

 

Kursvirksomhet og språk
Vi kan i dag tilby en rekke av våre kurs som e-læring med påfølgende skriftlig eksamen. Sammen med den praktiske delen av kurset gis det et kompetansebevis som registreres i Rørentreprenørene Norges kompetanseregister. Siden norsk regelverk fordrer at all dokumentasjon etc. skal være på et skandinavisk språk, så er naturligvis alle våre e-læringskurs kun på norsk. Vi har likevel foilsett og eksamenstekst på både norsk og engelsk.

 

Forutsetningen for å delta på den praktiske delen av våre kurs er å ha gjennomført e-læringen inkl. eksamen. Dette er gratis og åpen for alle fagfolk som måtte ønske å gjennomføre det.

 

Men dette innebærer at alle som ikke kan norsk må få samme teoretiske kompetansen tilført i tradisjonell klasseromsundervisning. Dette trekker naturligvis større ressurser fra vår kursvirksomhet og vil måtte belastes med kr. 900,-/deltager/kurs. Gjennomføringen av den praktiske delen vil fortsatt være gratis fra vår side. 

 

Prisoversikt:
E-læring teori: gratis (norsk)
Klasserom teori: kr 900 (engelsk/norsk)
Klasserom praktisk: gratis (engelsk/norsk)

 

I tillegg må det forventes at bedrifter med deltagere som ikke behersker hverken norsk eller engelsk stiller opp med tolk, slik at begge parter kan være sikre på at kompetansen faktisk overføres.

 

Kursene holdes primært i våre egne lokaler, men kan også avholdes eksternt. Dersom du er interessert i å komme i kontakt med oss for å sikre din kompetanse, så send en e-post til arjonskolen@armaturjonsson.no, eller registrer deg her: