Tester og godkjennelser

SINTEF godkjennelser

SINTEF Teknisk Godkjenning Arjonfloor®

SINTEF Produktsertifikat Aquatherm green pipe

SINTEF Teknisk Godkjenning JRG Sanipex

SINTEF produktsertifikat JRG Sanipex MT PE-RT

SINTEF Produktsertifikat JRG Sanipex kuplinger

SINTEF Produktsertifikat kuleventiler

SINTEF Produktsertifikat kuleventiler for fordeler

SINTEF Teknisk Godkjenning PrevPex

Sertifikater JRG Sanipex

SINTEF Produktsertifikat JRG Sanipex kuplinger

DVGW-sertifikat JRG Sanipex

ÖVGW-sertifikat JRG Sanipex

DVGW-sertifikat JRG Sanipex kombinasjon med JRG Sanipex MT

Proof of compliance with hygiene in drinking water

Sertifikater JRG Sanipex MT

SINTEF produktsertifikat JRG Sanipex MT PE-RT

Bureau Veritas systemgodkjennelse JRG Sanipex MT

Lloyd's Register typegodkjennelse JRG Sanipex MT

DNV-sertifikat JRG Sanipex MT

ÖVGW-sertifikat JRG Sanipex MT

Proof of compliance with hygiene in drinking water

Tester

SINTEF JRG Sanipex trykktap og kapasitetmåling

Aquatherm trykktest

Sertifikat Aquatherm red pipe

Environmental Product Declaration

Environmental Product Declaration Aquatherm blue- green pipe

Environmental Product Declaration JRG SANIPEX PE-Xa PIPES

Environmental Product Declaration Aquatherm red pipe

Environmental Product Declaration Aquatherm black system

Rapporter

Klimagassvurdering Aquatherm Økern Portal —Erichsen & Horgen

Klimagassvurdering Aquatherm Ruseløkkveien 26 —Erichsen & Horgen

Greenhouse gas assessment of pipe qualities Økern Portal

Ytelseserklæring

Ytelseserklæring Arjonfloor

Declaration of Performance