Montasjevideo

Video

Oppsett av gulvvarme uten gateway

Aktivering av ny gateway på eksisterende konto

Aktivering av universal nettverksport

Resetting av enheter via universal nettverksport

Oppsett av radiatorventil og termostat via app

Oppsett av radiatorventil m/termostat og nettverksport, uten appstyring

Oppsett av ny nettverksport på eksisterende konto

Stille klokken på romtermostaten

Oppsett av kontrollboks før innmelding av romtermostater

Melde inn romtermostater

Koble opp nettverksport

Husk å fjerne splinten

Slik bruker du appen -koble til enheter

Hvordan å slette en romtermostat

Hvordan legge inn romtermostat #2

Tilkobling av TRV radiatorventil

Slik bruker du appen -endre temperaturen

Oversikt over failkoder