Viktige endringer hos tegnekontoret

Viktige endringer hos tegnekontoret

Aktuelt

Uttegning av leggetegninger, for vårt vannbårne gulvvarmesystem Arjonfloor®, er en tjeneste som utføres kostnadsfritt for brukere av systemet. Nytt nå er at uttegning gjøres i prosjekter der utstyret er bestilt hos grossist og skal benyttes.

Dette betyr at det ikke vil tegnes ut tegninger på prosjekter i tidlig fase/tilbudsfase, da dette vil gi unødig ventetid for de prosjekter som er bestilt og klare for utførelse.
 
Endringer som vil tre i kraft fra 01.01.2017:

  • Første versjon av leggetegninger basert på DWG filer er gratis, ved bruk av våre produkter. Dette må dokumenteres ved å oppgi bestillingsnummer/ordrenummer fra grossist.
  • NB! Utarbeidelse av tegninger basert på annet underlag som f.eks. håndtegninger, PDF-filer m.m. faktureres etter medgått tid, med gjeldene timerate kr. 790,- eks. mva.
  • Endringer/revisjon av tegning, som skyldes endrede forutsetninger i prosjektet, manglende innsendt informasjon m.m. vil faktureres etter medgått tid, med gjeldene timerate kr. 790,- eks. mva.
  • Utarbeidelse av "Som bygget" faktureres etter medgått tid med gjeldene timerate kr. 790,-.

Ny e-post adresse for innsending av underlag for uttegning er: tegning@armaturjonsson.no.
 
Fra mottak av komplett prosjektinformasjon har vi en leveringstid på 5-7 arbeidsdager.