Varmtvann2030

Varmtvann2030

Studenter vil redusere energibruken til varmtvann

Armaturjonsson deltar på forskningsprosjektet Varmtvann2030, for å komme fram til mer energieffektive og miljøvennlige løsninger for bruk av tappevann, gjennom bedre forståelse av varmtvannsbehov. Les mer her