Vannskadesikre løsninger

Sanipex rør-i-rør og fordelerskap
Sanipex rør-i-rør og fordelerskap

Vannskadesikre løsninger

Kuplingsteknikk og Legionella

Når det monteres nye kjøkken og bad i dag er det viktig å følge de tekniske kravene som stilles til byggverk (TEK17), om utskiftbarhet og lekkasjesikkerhet for monterte sanitæranlegg. Velger man smarte løsninger vil det være både tids- og pengebesparende over tid!

Ikke husrom for bakterier

En grov feil som kan finne sted i gamle sanitæranlegg er mangel på hygiene i rørsystemene. Små hulrom fungerer som paradisbukter for sykdom og bakterier, noe verken dyr eller mennesker vil ha i drikkevannet. Ettersom kravene har blitt strengere med tiden, har det også kommet flere produkter som skal unngå akkurat dette.

 

Armaturjonsson tilbyr et rør-i-rør system, JRG Sanipex, som takket være systemets unike kuplingstekning og konstruksjon, samt høye gjennomstrømninger, unngår innsnevringer, dødlommer og bakterievekst i rørsystemet. Armaturjonsson var den første som fikk teknisk godkjennelse for rør-i-rør system. Systemet har vært videreutviklet kontinuerlig over 25 år, for å møte gjeldende krav.

 

Slik fungerer et rør-i-rør system

Hovedkomponentene i et rør-i-rør-system er vannrør, varerør, fordelerskap og veggbokser. Vannrørene (innerrør) føres inni varerør, noe som gjør det mulig å trekke ut og skifte vannrørene uten bygningstekniske inngrep. Man legger rør-i-rør fra utstyr eller utstyrsgrupper tilbake til et sentralt plassert fordelerskap. Varerørene skal gi sikker bortleding av eventuelle lekkasjer, og lede lekkasjevannet til fordelerskapet, før det synliggjøres og går videre til sluk i rom med vanntett gulv.

 

Vannrørene skal etter montering være lett tilgjengelig for utskifting. Varerørene skal monteres slik at ødelagte vannrør kan trekkes ut og erstattes av nye uten at det er nødvendig med bygningstekniske inngrep. Ingen avgreninger skal ligge skjult i bygningskonstruksjonen, med mindre det monteres inn i et skap med tilfredsstillende avløp. Rørbøyene skal ha tilstrekkelig stor radius, og rørlengden må ikke være så stor at det vanskeliggjør utskifting. Varerør skal klamres slik at de sitter fast til bygningskonstruksjonen, og uten at varerøret skades.

 

Spør oss neste gang du skal vurdere løsninger som skal sikre god vannkvalitet.

FLERE NYHETER

  • Hygiene i vannsystemer

    Hygiene i vannsystemer

    God vannhygiene er viktig, og bakteriell vekst i rørsystem kan få store konsekvenser. Legionellabakterien er en av bakteriene som kan vokse i rørsystem, og gi sykdom hos mennesker, som i verste fall kan føre til dødsfall.

    Les mer
    Bildet viser et Hycleen automasjonssystem.