Tusen takk, Christina og Armaturjonsson!

- Da jeg fikk beskjed om at Armaturjonsson ville støtte oss med masse flotte produkter, måtte jeg stoppe bilen og juble av glede, sier kontaktlærer Mohammed Bahjat Abdul Rahman ved Stovner vgs. Her har produktene ankommet Stovner vgs. På bildet ser vi fra venstre, Ellen Fossli, Armaturjonsson, kontaktlærer Mohammed Rahman, Christina Lie, rørambassadør, Jonas Langseth, lærer, og Kolbjørn Sundberg, Armaturjonsson.
- Da jeg fikk beskjed om at Armaturjonsson ville støtte oss med masse flotte produkter, måtte jeg stoppe bilen og juble av glede, sier kontaktlærer Mohammed Bahjat Abdul Rahman ved Stovner vgs. Her har produktene ankommet Stovner vgs. På bildet ser vi fra venstre, Ellen Fossli, Armaturjonsson, kontaktlærer Mohammed Rahman, Christina Lie, rørambassadør, Jonas Langseth, lærer, og Kolbjørn Sundberg, Armaturjonsson.

Tusen takk, Christina og Armaturjonsson!

Fra fortvilelse til lykke for kontaktlærer Mohammed Bahjat Abdul Rahman

- Tusen takk til Armaturjonsson. Og tusen takk til rørambassadør Christina Lie. Nå kan vi løfte undervisningen til øverste nivå og utdanne enda bedre og mer motiverte rørleggere. Dette er en drøm som har gått i oppfyllelse for meg!

Ordene tilhører en rørt Mohammed Bahjat Abdul Rahman, kontaktlærer for VG2 Rørlegger på Stovner videregående skole, etter å ha mottatt Sanipex-rørsystem og tilhørende kuplinger for mange titusen kroner av Armaturjonsson.

 

Møtte rørambassadør Christina

Rahman har lenge kjent på frustrasjonen over at svært stramme budsjettrammer har begrenset det praktiske undervisningstilbudet for klassen. For dette handler ikke bare om å utdanne gode rørleggere. Det handler også om å bygge gode samfunnsborgere av ungdommene ved å gi dem tillit, skape mestringsfølelser og troen på seg selv og en god framtid. Ungdom som fortjener det beste, men som har måttet nøye seg med gammelt og utrangert utstyr i økonomiske trange tider for skolen på Stovner.

 

Et møte med rørambassadør Christina Lie, skulle endre mye. Mohammed forteller:

 

- Jeg hadde med klassen til Bygg Reis Deg i oktober i fjor, der det ble gjennomført svenneprøver og NM i rørfaget på scenen. Jeg fortalte elevene mine at også de en gang skulle stå på den scenen og skinne. Men da to av guttene spør hva slags rørsystem de jobbert med, da de aldri har sett Sanipex rør-i-rør bli praktisert tidligere, ble jeg trist. Jeg vil jo så gjerne at de skal få like muligheter som andre til å bli attraktive rørleggere, men måtte si som sant var, at vi dessverre ikke hadde muligheter til å skaffe oss slikt utstyr å jobbe med.

 

Rørambassadør Christina Lie, som da var voksenlærling hos Comfort Råholt, B & O Forberg AS, befant seg på samme sted til samme tid. De fikk kontakt og kom i prat, og Mohammed presenterte seg selv og sin klasse for henne.

 

- Hun sa det var en fin gjeng, og da fortalte jeg ærlig om hvilke rammebetingelser vi hadde; at vi utelukkende driver med kobber og loddemetoder, at vi ikke engang har en kulvert ute hvor vi kan trene oss på å legge bunnledninger osv.

 

Rørambassadør Christina Lie fra Comfort Råholt ( nr. to fra venstre), var selv voksenlærling da hun formidlet kontakten mellom Mohammed og Armaturjonssons. – Jeg har alltid hatt stor omsorg for andre, og ville gjerne gjøre det jeg kunne for å hjelpe til. Og jeg viste jo med det at jeg tok ansvar som ambassadør! Her ser vi henne sammen med fra venstre, lærer Jonas Langseth, Fredrik Skarre, avdelingsleder bygg og anlegg ved Stovner vgs, og kontaktlærer for rørleggerlinjen, Mohammed Rahman.

 

 

Fra ord til handling

Christina ble berørt av det hun hørte, og som ambassadør for Armaturjonsson, tok hun raskt en telefon til selskapets administrerende direktør Thorn Fredrik Hemsen.

 

- Jeg så at Mohammed var oppriktig frustrert og lei seg over situasjonen på vegne av den flotte klassen, og tenkte at jeg måtte prøve å gjøre noe. Thorn Fredrik sa ja på strak arm, og det var stort å kunne fortelle Mohammed etter noen få dager at de ville få tilgang til verdens beste rørsystem. Det har alltid betydd mye for meg å kunne bidra til å løfte opp andre mennesker, sier hun.

 

- Jeg satt i bilen da jeg fikk beskjeden, og måtte parkere for å kunne slippe jubelen løs, sier Mohammed. - Bortsett fra mine to flotte barn, er dette den største gleden jeg har hatt i livet. Dette betyr så enormt mye for oss. Nå får vi trent oss på praktisk og moderne rørlegging og med det løfte utbyttet av undervisningen svært mange hakk. Jeg får fortsatt gåsehud når jeg snakker om det.

 

- Jeg har bygd båser i klasserommet og hatt en drøm om å inkludere rør-i-rør i den praktiske undervisningen. Nå kan vi drive med Sanipex-systemet og bruke kuplingene om og om igjen. Jeg kommer alltid til å trykke Sanipex til mitt bryst.

 

Bedre forberedt til yrkeslivet

Produktene fra Armaturjonsson ble overlevert i midten av desember, til stor begeistring for både lærer, elever, Christina og leverandøren. I tillegg til rørsystemet, skal Armaturjonsson også bidra med kursing i klasserommet.  

 

- Vi begynte den teoretiske delen i januar for å lære noen grunnleggende regler og teknikker, men framover blir det masse praksis, sier Mohammed. - Det gleder vi oss stort til. Dette bidraget gjør at elevene blir langt bedre forberedt på yrkeslivet når de skal ut og søke læreplass.

 

- Tusen takk igjen til Armaturjonsson og Christina!

 

Her ser vi alle rørleggerelevene sammen med kontaktlærer Mohammed Rahman, hvor alle er utrolig glade for å endelig få moderne utstyr å jobbe med i undervisningen. – Dette gir oss en ekstra motivasjon i skoledagen, sier de.

 

 

- Naturlig å bidra i undervisningen

Armaturjonssons administrerende direktør Thorn Fredrik Hemsen forteller at de tok en rask beslutning da Christina tok kontakt og fortalte om forholdene ved Stovner videregående skole.

 

- Det er hyggelig å kunne hjelpe litt når vi har muligheten. Som en ledende leverandør til VVS-bransjen, vil vi gjerne at rørleggerelevene får øvd med bra dagens kvalitetsprodukter og systemer.

 

-  Sanipex-systemet kan gjenbrukes mange, mange ganger. Det er langt bedre enn å måtte kappe og kaste rørene. I tillegg er dette markedets mest brukte rørsystem, så det er store muligheter for at de vil jobbe med Sanipex også når de kommer ut i yrkeslivet. Det er en stor fordel.

 

Fortjener gode betingelser
Distriktsansvarlig Oslo, Kolbjørn Sundberg i Armaturjonsson, forteller at det er utrolig morsomt å kunne bidra og støtte rørleggerlinjen på Stovner vgs, med nye moderne rørsystemer. Han berømmer rørlegger Christina Lie som tok initiativet til å hjelpe Stovner vgs og kontaktlærer Mohammed Rahman.

- Så at vi kan bidra med utstyr og produkter til rørleggeropplæringen, er både hyggelig og viktig, sier Sundberg.

Hemsen forteller at de stadig får henvendelser fra skoler om å få kjøpt utstyr til gode priser. Mens andre ikke har penger, og er ute på tiggerferd.

 

Han legger ikke skjul på at han synes det er trist at ikke alle skoler har budsjetter til å tilby elevene gode betingelser i undervisningen. Både for de aktuelle elevenes- og for fagets skyld.

 

- Det gir selvsagt høyere motivasjon å kunne jobbe med moderne produkter og teknikker enn med gammelt utdatert utstyr, i tillegg til at det gir dem bedre muligheter til å komme ut i praksis. Men det har også stor betydning for de som vurderer å utdanne seg til rørleggere å se at skolen er oppdatert på utstyr og verktøy og ser bra ut når de kommer innom på yrkesdager.

 

- Det inntrykket ungdomsskoleelevene får, kan være direkte avgjørende for valget, påpeker han.