Tekniske installasjoner må bli en del av klimaløsningen

Arjonfloor gulvvarmesystem installeres på Harstad barneskole.
Arjonfloor gulvvarmesystem installeres på Harstad barneskole.

Tekniske installasjoner må bli en del av klimaløsningen

Aktuelt

Skal byggebransjen bli mer bærekraftig må de tekniske installasjonene få en mye større plass i regnestykket.

Det mener administrerende direktør Kjell Bernt Kalland i Armaturjonsson; et av Norges ledende selskaper innen rørsystemer for distribusjon av trykksatt vann innendørs.

 

Mye å gå på
Det er en kjensgjerning at en stor andel av verdens klimagassutslipp samt vann- og energibruk er knyttet direkte til byggebransjen.
– Det er mye snakk om «grønne» signalbygg. Men jeg tror fortsatt at bransjen har et stort potensial for betydelige utslippskutt. Signalbyggene er jo bare toppen av isfjellet av det som faktisk bygges, sier Kalland. Han mener at det først og fremst er selve bygningskroppen som står i fokus når utbyggere velger mer miljøvennlige løsninger.
– Men de tekniske installasjonene skal jo leve like lenge som bygget, sier han og etterlyser både strengere krav til innkjøp og sterkere insentiver fra det offentlige for å få bransjen til å tenke bærekraft også når det gjelder de «usynlige» installasjonene.
– Å se på investeringskostnadene isolert sett blir helt feil. Man må i mye større grad se på driftskostnadene på sikt, mener han.

 

Gjenbruk
Kalland trekker frem både produksjon, transport, svinn, levetid, gjenbruk og hygiene som viktige miljøfaktorer for tekniske installasjoner. I løpet av de siste 25 årene har Armaturjonssons rør-i-rør system for tappevann, Sanipex, blitt en klar markedsleder i Norge. Systemet adresserer alle disse faktorene.
– Rørsystemet kom i 1992, og de første installasjonene kan fortsatt gjenbrukes, forteller Kalland. Den ene store forskjellen mellom Sanipex og tilsvarende systemer er at man kan gjenbruke både rør og deler.
– Det andre er at vi har full gjennomstrømming i rør og deler, uten dødlommer som gir grobunn for legionella og andre bakterier. Og vi kan redusere dimensjonen på 2:3 av alle rørstrekk i et bygg, nettopp fordi vi har denne fulle gjennomstrømmingen. Gjennom nøyaktig tilpassing av systemet, til det enkelte byggeprosjektet, unngår man unødvendig svinn under installasjonen. Armaturjonsson tilbyr ulike rørsystemer og smarthusprodukter.

 

Dokumentasjon
Armaturjonsson leverer også flere andre rørsystemer og smarthusprodukter som bidrar til lavere energibruk og en sikrere hverdag. Selskapets systemer og produkter har Sintef-godkjenning. Produksjonen skjer i Norge, Sverige, Sveits og Tyskland.
– Hovedårsaken til at vi produserer i Norge er at det forenkler både kommunikasjon og logistikk samtidig som vi blir mer fleksible på endringer og modifikasjoner.
– Vi anser oss som en veldig god tilbyder av systemer nødvendige for fremtidsrettede og bærekraftige bygg, avslutter Kalland.