Spirotech sikrer vannkvaliteten

Daglig leder i ElektroPluss AS, Halvor Langkaas, sier at erfaringene med Spirotech er svært gode.  – Våre rørleggere gir tilbakemeldinger om at det er enkelt å utføre service på produktene.
Daglig leder i ElektroPluss AS, Halvor Langkaas, sier at erfaringene med Spirotech er svært gode. – Våre rørleggere gir tilbakemeldinger om at det er enkelt å utføre service på produktene.

Spirotech sikrer vannkvaliteten

Aktuelt

Armaturjonsson har alltid vært opptatt av at høy vannkvalitet har stor betydning for levetiden til et tappevannsanlegg. Med Spirotech på laget er kvaliteten trygget også for varme- og kjøleanlegg.

– Da Armaturjonsson overtok agenturet på Spirotech 1. januar 2016, var det en naturlig utvikling for oss, sier Torstein Hofvind Solhaug. Solhaug er produktsjef for luft- og smussutskillere hos Armaturjonsson. Han gir klart uttrykk for at agenturet er et viktig bidrag til å sikre stabile og gode kjøle- og varmeanlegg i mange år. – Komponentene fra Spirotech sørger for at våre kunder leverer enda bedre anlegg, sier han.

 

Kvalitet
Spirotech er verdensledende med produkter innen beskyttelse av varme- og kjøleanlegg, med mer enn 60 års erfaring.

– De er kjent i markedet for et bredt spekter av kvalitetsprodukter. Det passer godt til vår målsetting om å levere kvalitet slik proffe rørleggere vil ha det, sier Solhaug som er svært tilfreds med å kunne tilby produktene til det norske markedet.

 

Gode tilbakemeldinger
ElektroPluss har, for ikke lenge siden, gått over til Spirotechs produkter.

– Vi har valgt å prøve det ut, etter tidligere å ha benyttet andre fabrikater, sier daglig leder i ElektroPluss AS, Halvor Langkaas. Han sier at erfaringene er svært gode.

– Spirotech har gjennomført gode kvalitetsprodukter. Våre rørleggere gir tilbakemeldinger om at det er enkelt å utføre service på produktene, sier han.

 

Luft og vann
Enten varme- og kjøleanlegget er dimensjonert for en liten leilighet eller for et stort industrianlegg, er utfordringene med luft og slam i vannet det samme. Når vanntemperaturen endres, frigjøres luft. Luft og vann fører til korrosjon.

– Det fører til støy og slitasje i sirkulasjonspumpa, og pumpa klarer ikke å få vannet fram, sier produktsjef Solhaug.

 

Mikrobobleutskillere
Når du hører det suser og klukker i en radiator, er det tegn på luft i anlegget. Anlegget er da utsatt for økt slitasje, du må regne med kortere levetid og økt energiforbruk.

– Dette problemet kan komme fort, gjerne allerede i startfasen av anlegget. Derfor bør mikrobobleutskillere være en naturlig del av et nytt anlegg, mener Solhaug.

 

Slam
Også problemer med slam er utfordringer som Spirotech har gode løsninger for.

– Problemene med slam i anlegget, arter seg mye på samme måte som med luft. Varmevekslere og sirkulasjonspumper er utsatt for skader på grunn av slam i vannet, sier Solhaug.

 

Magnetiske partikler
Produktsjefen peker på at varmevekslere har veldig liten åpning, og at det derfor skal veldig lite til før den tetter seg og skaper høyere motstand og leverer mindre vann.

– Nye pumper etter 2013 er frekvensstyrte og har et konstant magnetfelt rundt seg. Derfor er pumpene utsatt for magnetiske partikler som forkorter levetida. Å montere Spirotech smussutskillere som tar partikler helt ned til 0,005 millimeter er derfor helt nødvendig, sier Solhaug. 

 

Ytterligere informasjon om disse produktene finner du her.