Ombruk

Ombruk

Pilotprosjekt "ombruk" er igang!

Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Armaturjonsson, Ahlsell, Varme & Bad og Asplan Viak. Målet er å samle inn hele 50 Sanipex fordelerskap, gjerne med fordelere inkludert.

Tekst og bilde: Stig Grindahl, VVS Forum

 

Under lanseringen av piloten var det flere aktører til stede – bl.a. Rørentreprenørene Norge, Byggtjeneste, GK, MDG (politisk parti) og VVS Forum – for å snakke om piloten og veien videre. Alle er enige om at selv om vi ikke har alle svarene, så er arbeidet vi gjør utrolig viktig og oppmerksomheten rundt dette prosjektet er stor, og vi er stolte av at våre produkter står i sentrum.

Etter innsamlingen vil vi nøye undersøke potensialet for gjenbruk av de innsamlede skapene.

 

Hvordan kan du bidra?
Skap med eller uten innhold leveres på Ahlsell Brobekk Oslo og Ahlsell Kokstad Bergen og utløser pant.

- Tomt skap = 1 kveil 16 mm Sanipex rør i rør.

- Skap med innhold = 2 kveiler 16 mm Sanipex rør i rør.

 

Husk at skapene må være egnet for gjenbruk og være fra 2010 eller nyere. Ta deg tid til en grundig demontering, så kan du være med på å bidra til vårt viktige arbeid.

Husk: Kvalitet lønner seg! Sammen kan vi skape en mer bærekraftig fremtid.

 

Se produkter som kan ombrukes