Miljøprisen 2017 fra VB

Fv; Rolf Ivar Løland, Øyvind Christiansen, Marie Kolbu og Richard Larsen.
Fv; Rolf Ivar Løland, Øyvind Christiansen, Marie Kolbu og Richard Larsen.

Miljøprisen 2017 fra VB

Aktuelt

Vi tok hjem pris under VB's generalforsamling!

Fredag 21.april tok vi stolt i mot VB's Miljøpris 2017. Begrunnelsen var som følger: Armaturjonsson har over lengre tid vist seg som en av markedets tyngste aktører på vannbåren varme og vannskadesikre rørinstallasjoner. En leverandør som viser et tydelig initiativ til å løse miljøutfordringene globalt med deres innovative løsninger for vannforbruk, vannskadesikkerhet, styringssystemer og produkter på vannbåren varme. I tillegg kan nevnes god oppfølging av utøvende kompetanse og høy servicegrad.