Ikke rørleggerne som rører med rør-i-rør

Ikke rørleggerne som rører med rør-i-rør

Mange monterer rør-i-rør feil, men Armaturjonssons Kjell Bernt Kalland tror ikke alltid det er rørleggerne som bommer. – Rørleggerne er opptatt av kompetanse. Sjekk heller bakgrunnen til dem som har gjort installasjonene, sier han.

85 prosent av rør-i-rør-systemene monteres feil. Nyheten på Nemitek.no om tilsynene som Sintef Byggforsk har gjort, har engasjert leserne. Kalland var selv på Vannskadedagen, der seniorrådgiver Bjørn-Roar Krog presenterte tallene fra to prosjekt der tilsynene ble gjort henholdsvis i 2008 og 2017.

 

Opptatt av kompetanse
– Jeg spurte om de visste at det er fagfolk som har gjort disse installasjonene, og det visste de ikke. Det bør vi vært klar over for å nyansere litt før vi skyter alt kruttet mot rørleggerfaget, sier Kalland. Han peker også på at ingen av funnene i rapporten var lekkasjer – det var snakk om feil i forhold til selve monteringsanvisningen og regelverket.

 

Kalland berømmer Sintef Byggforsk for å gjøre slike sjekker som kommunene gjør for få av, og samtidig berømmer han rørleggerne for å være opptatt av kompetansen sin. Bare Armaturjonsson har mer enn 1000 rørleggere på kurs hvert år – om rørsystemer innen rør-i-rør, vannbåren gulvvarme, varme- og kjøleanlegg og sprinkler/vanntåke. Rør Norge og VVP har godkjent kursene, og alle som består, blir registrert i kompetanseregisteret. Også andre leverandører er flinke til å holde kurs.

 

Har ikke forutsetningene
Kjell Bernt Kalland har også sett feil. Når han blir involvert ute på byggeplassen, er det gjerne fordi noe ikke er riktig.

– Det viser seg at de som har gjort jobben da, det er ikke de som har vært på kurs hos oss. Det er gjerne montører som ikke alltid har forutsetningene for å kunne gjøre jobben riktig. De har kanskje blandet to forskjellige gjenger eller forskjellige stigninger som en fagmann har lært seg at ikke hører sammen. Det er mange flinke montører, også, men de har ikke blitt fortalt hva de skal gjøre, mener han.

 

Saken ligger i sin helhet på nemitek.no