God vannhygiene!

Valg av JRG Sanipex rørsystem og tilhørende filter vil sikre vannkvaliteten over tid.
Valg av JRG Sanipex rørsystem og tilhørende filter vil sikre vannkvaliteten over tid.

God vannhygiene!

Slik unngår du grobunn for legionella og bakteriell vekst!

I mer enn 40 år har JRG Sanipex rørsystemet kontinuerlig blitt tilpasset behovene for god vannhygiene i markedet. Rørsystemet er uten innsnevringer eller dødlommer i tilkoplingene som sørger for full flow, og har derfor ingen grobunn for legionella eller bakteriell vekst. JRG Sanipex gir også høy bestandighet mot korrosjon og kalkavleiringer.

Enkel montering

  • Tilkoplinger i alle dimensjoner er mulig med enkle systemverktøy.
  • Systemets spesialverktøy sikrer korrekt tildragningsmoment og sammenføyning, slik at sikkerheten også ligger i verktøyet.
  • Enkel montering og demontering muliggjør enkelt ombruk av deler ved behov.

 

Fleksible bruksområder

JRG Sanipex rør i rør system kan enkelt kombineres med de andre Sanipex systemene, allsidig montering og tilpassede ventiler etc. muliggjør fleksible rørinstallasjoner for mange bruksområder.

 

Les mer