Derfor er kontroll og overvåking av drikkevann viktig nå!

Hycleen Automation System
Hycleen Automation System

Derfor er kontroll og overvåking av drikkevann viktig nå!

Aktuelt

En konsekvens av Corona-pandemien er at mange bedrifter stenger for publikum. Dette resulterer i tomme bygninger med systemer som blir svært lite brukt. Selv om tiltakene er nødvendige for å kontrollere spredningen av viruset er det viktig å tenke på helsekonsekvensene det kan få.

Ikke ignorer behovet 
Vannstyringssystemer identifiserer farlige forhold og minimerer vekst og overføring av legionella og andre vannbårne patogener i vannsystemetHovedoppgaven er å kontrollere og overvåke vannet for å sikre at systemene opererer på en sikker og effektiv måte.  

 

Prinsippene for effektiv vannstyring handler om å 

 • sikre vanntemperaturer utenfor det ideelle området for legionella-vekst. 
 • holde kaldtvannstemperaturer under 20 °C. 
 • holde varmtvannstemperaturer på eller over 50 °C. 
 • forhindre at vannet står stille. 
 • sørge for tilstrekkelig desinfeksjon. 
 • vedlikeholde enheter for å hindre vekst av korrosjon og biofilm 

 

Regelmessig overvåking er avgjørende for å håndtere risiko forbundet med legionella i vannsystemer.  

 

Ettersom hoteller, universiteter, konferansesentre, flyplasser, stadioner og bedrifter opplever en reduksjon i daglig bruk, på grunn av sosial distanse og avlyste arrangementer, vil vannsystemene bli lite brukt og øke sannsynligheten for vekst av legionella og biofilm. Hvis varmtvannsystemene ikke er riktig balansert, for å gi jevn temperatur i tider med lav etterspørsel, kan dette gi gode vekstforhold for legionellabakterien.  

 

Hvis varmtvannsystemene ikke innreguleres riktig får man soner som holder lav temperatur i tider med lav etterspørsel, som igjen gir gode vekstforhold for legionellabakterien. I dag er det ikke krav om at disse anleggstypene benytter et system for automatisk balansering og logging av vanntemperaturer, men å ignorere effektive måte å kontrollere vannet på utsetter befolkningen for ytterligere helserisiko 

 

Når det snakkes om legionella snakkes det ofte om det varme vannet, men i dagens situasjon, der det ikke er forbruk overhode, så kan også temperaturer for kaldtvannet stige og forårsake økt bakterievekst.

 

Smartere systemer med kontroll og overvåking er avgjørende 
Rørsystemer har en enorm innvirkning på folkehelse og sikkerhet, men historisk har disse systemene vært "dumme" systemer. Mange bygninger mangler kontroll og overvåkingssystemer som er nødvendig for effektiv kontroll over vannet. Hvis disse er installert krever de nesten utelukkende manuelt tilsyn og drift.  

 

I en tid hvor bedrifter permitterer ansatte for å minimere eksponering av coronavirus driftes ikke bygninger som normalt —og dette får konsekvenser. Hvordan kan du sikre at vannet er trygt hvis du mangler personalet som sørger for drift og overvåking? Smartere systemer er svaret. Hycleen Automation System gir bygningsoperatører kontroll- og overvåkingsfunksjonene de trenger for å administrere vannsystemene sine effektivt. Automatiserte ventiler balanserer varmtvannsystemet ved å kontinuerlig føle på vanntemperaturen og dynamisk justere vannmengden for å møte bygningens forhåndsdefinerte parametere.  

 

I tillegg til å opprettholde varmtvannstemperaturene i hele bygningen, vil Hycleen Automation system forhindre stillestående vann og automatisk minimere vekst av biofilm ved å spyle anlegget i henhold til forhåndsinnstillinger.  

 

Hycleens tilkobling til smarttelefoner, nettbrett og SD-anlegg holder byggdriftere oppdatert om vannsystemets drift. Datalogging og rapportering gir nødvendig informasjon for risikovurdering.  
 


Denne smarte teknologien hever listen for hva vi kan forvente av vannsystemer og hvordan vi forholder oss til vannstyring.  

Thorn Fredrik HemsenThorn Fredrik Hemsen, teknisk sjef hos Armaturjonsson AS, kjenner veldig godt til farene med bakterievekst: "Spesielt eldre mennesker eller mennesker med nedsatt immunforsvar kan lettere bli smittet av legionella og utvikle sykdom som f.eks. alvorlig lungebetennelse." Eiere eller driftsledere av eiendommer i land med spesielt strengt regelverk, f.eks. Tyskland, Østerrike eller Sveits, har derfor i økende grad forespurt løsninger som sikrer en perfekt distribusjon av drikkevann, forteller Hemsen.

 

Opp til 15% mindre energi
GF svarte på dette ønsket og utviklet Hycleen Automation System - verdens første løsningen i sitt slag. Basert på et firestegskonsept, sørger systemet for bakteriefritt drikkevann for alt fra eneboliger til omsorgsboliger, skoler og sykehus. Ved å la vannet sirkulere oppnås det en permanent hydraulisk balanse i alle rør, og systemet sørger for en konstant temperatur over 55 ⁰C, og dermed et tilnærmet sterilt miljø. Dette hindrer formering av legionellabakterien, siden den formerer seg best i temperaturer mellom 25 ⁰C og 50 ⁰C. Hycleen Automation System tillater bare det aller nødvendigste varmtvannet å sirkulere, og dermed oppnår man minimalt tap av varme og energi som kreves for å varme vannet på nytt.

Liten innsats, stor innvirkning
Hycleen Automation System sikrer optimal hygiene i drikkevannet for alle typer bygg. Kontinuerlig måling og lagring av temperaturen er en viktig forutsetning for en pålitelig sikring av drikkevannskvaliteten. En unik kontrollenhet med et selvforklarende display styrer opp til 50 ventiler og sensorer. Hycleen Automation System dekker de fire sentrale prosessene for å sikre korrekt kvalitet på drikkevannet: forebygging, måling, utbedring og risikovurdering.


Forebygging: Målrettede forebyggende tiltak kan gjøre en stor forskjell på drikkevannskvaliteten. Ved siden av å sikre at vannet har korrekt temperatur så sørger man for at det opprettholdes en konstant hydraulisk balanse og regelmessig gjennomspyling.

 

Overvåking: Med måling menes det å ta i betraktning bygningstype og den eksisterende drikkevannskvaliteten. En kontinuerlig måling av temperaturen er like viktig som å lagre og dokumentere målingene.

 

Inngrep: Et inngrep skal bare utføres som siste utvei for å sikre kvaliteten på drikkevannet. Noen metoder for utbedring inkluderer termisk eller kjemisk desinfeksjon.

 

Risikovurdering: Risikovurdering er spesielt viktig for større prosjekter. Den store mengden data som kan bli samlet ved å bruke Hycleen Automation System er til betydelig hjelp for å avdekke forholdene i drikkevannet og å avdekke risikoer.

For mer informasjon kontakt Armaturjonsson AS - firmapost@armaturjonsson.no

FLERE NYHETER

 • God vannhygiene

  God vannhygiene

  Ekte fagfolk er opptatt av god vannhygiene

  God vannhygiene er viktig, og bakteriell vekst i rørsystem kan få store konsekvenser.

  Les mer
 • Hygiene i vannsystemer

  Hygiene i vannsystemer

  God vannhygiene er viktig, og bakteriell vekst i rørsystem kan få store konsekvenser. Legionellabakterien er en av bakteriene som kan vokse i rørsystem, og gi sykdom hos mennesker, som i verste fall kan føre til dødsfall.

  Les mer
  Bildet viser et Hycleen automasjonssystem.